“Conclusions de les Jornades sobre l’Educació en Comunicació”

400cops

AulaMèdia publica a la seua web un breu que arreplega les conclusions més destacables de les quartes Jornades d’Educació en Comunicació que han organitzat aquest mes de gener. Un important indicador del moviment que s’està produint en aquest terreny ha sigut la nombrosa assistència de representants del món educatiu, abocats al debat i a la demanda sense excuses d’una educació crítica en comunicació real, tangible, amb un temps-espai determinat en el dia a dia dels escolars, dotada de materials didàctics i amb una formació permanent per al professorat, tal com el Parlament Europeu ha proposat recentment. I és que com ens expliquen, el dret a l’educació no consisteix només en l’escolarització, sinó en connectar l’alumnat en les exigències del temps on vivim en l’actual societat de les pantalles. Nosaltres ens sumem a posar l’accent en la necessitat que les competències bàsiques en comunicació es concreten en una àrea curricular determinada per així poder posar les bases d’una Educació en Comunicació normalitzada, amb recursos i per a tothom. I ho fem amb el sentiment d’alegria, al menys momentània, que la nostra companya Pilar Alfonso expressava al seu comentari a la notícia de la proposta al parlament europeu publicada fa dos dies a 400 colps.

http://www.aulamedia.org/etc/cronica.html

400 cops

Divendres, 30 de gener de 2009

“Alta participació a les Jornades ETC organitzades per AulaMèdia”

logogranetc

L’organització de les Jornades ETC fa una valoració molt positiva d’aquest esdeveniment i destaca la gran afluència de representants del món educatiu.

Les Jornades ETC es van celebrar del 21 al 23 de gener a Barcelona. AulaMèdia afirma que els assistents “van omplir la sala d’actes de l’edifici “El Vagó” del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, en un ambient càlid, van seguir amb gran interès les diferents projeccions, taules rodones, mostra d’experiències i presentació de materials didàctics sobre l’educació mediàtica”.

En el marc de les jornades, AulaMèdia va presentar la campanya “Per una mirada crítica: Educació en Comunicació” que reivindica la necessitat d’una assignatura en educació mediàtica en tots els nivells educatius que es realitzi en horari lectiu i que doti els alumnes de les capacitats necessàries per desenvolupar-se en l’actual context social. Aquesta campanya es desenvoluparà durant tot l’any 2009.

A la plana web d’AulaMèdia trobareu més informació sobre el desenvolupament de les jornades i les conclusions extretes en aquestes.

Xarxanet.org

“Reclamen una assignatura en horari lectiu sobre educació mediàtica”

fotosalaetc
BARCELONA, 23 de gener de 2009 (EUROPA PRESS)

L’entitat AulaMèdia ha reivindicat avui una assignatura en educació mediàtica en tots els nivells educatius que s’imparteixi en horari lectiu per dotar els alumnes de les capacitats necessàries per desenvolupar-se en l’actual context social.

Aquesta és una de les principals conclusions de les  ‘Jornades ETC – Educació, Televisió i Cinema’, que finalitzen avui a Barcelona, i és l’eix vertebrador de la campanya ‘Per una mirada crítica: educació en Comunicació’, que es desenvoluparà durant tot l’any.

Ha considerat necessària aquesta assignatura perquè la població pugui entendre i desxifrar els missatges comunicatius que l’envolten, així com per poder fer una anàlisi crítica dels mitjans. Ha assenyalat també la “imperiosa” necessitat d’elaborar materials didàctics en educació en pantalles per a tota l’etapa obligatòria.