Fem per no perdre el fil

Jedes Neue, auch das Glück, erschrecht. Les novetats espanten com apuntava Schiller, oimés si afecten la felicitat, present o futura. Qui pot assegurar-la, aquesta felicitat? Qui pot garantir-la? Hem de renunciar-hi per no decebre’ns? L’educació és i ha estat territori d’incerteses.

Les novetats tecnològiques s’accepten com a germen de motivació en les institucions educatives modernes i com a horitzó de futur. Però l’escola sempre arriba amb retard a la fascinant novetat, i sovint amb angoixa. L’educació brega no pas directament amb les coses, sinó amb les interpretacions d’aquestes coses.

No poder «estar a l’última» més que provocar desencís pot ser font d’oportunitats. Si, com deia McLuhan fa 60 anys: «el contingut d’un mitjà (o canal comunicatiu) és sempre un mitjà anterior», aquesta distància ens permet una relativa familiaritat amb els objectes tractats i alhora en procura un higiènic allunyament, aporta perspectiva. Els ulls joves disposen d’un altre hàbit per valorar les eines obsoletes i les implicacions que s’hi associen. Guardar-ho i rescatar-ho tot seria tan poc enraonat com abocar-nos a consultar la bola de cristall. Seleccionar allò que és clau, aclaridor i vigent en la nostra circumstància forma part de la feina com a docents.

Cinema a l’aula ?
Per començar, parlar i discutir de cinema ens permet introduir no tan sols la descripció de les ombres que il·luminen el requadre de la gran pantalla i les il·lusions que s’hi recreen, sinó reflexionar sobre el caràcter construït de qualsevol imatge. En segon lloc, abordar les condicions de producció i el treball en equip en la realització de les diferents etapes que configuren el producte, més enllà de qui el dirigeix segons els crèdits. En tercer lloc, les diferents modalitats de distribució física, exhibició i recepció de les pel·lícules. Tot això, és clar, defugint l’explicació teòrica excessiva i procurant sempre que l’alumnat hi intervingui a partir de les seves percepcions i sensacions, en un plantejament decantat sempre més cap a la seducció que a la mera instrucció.

Les aules actuals –ni l’aula d’acollida (AA) a partir de la qual parlo– no són sales de projecció. Impossible, doncs, de recrear-hi els components gairebé màgics que envolten l’assistent al ritual cinèfil, des del desplaçament a un espai especialitzat, l’entrada i el vestíbul amb els seus possibles subespais, mobiliari i publicitat, el pas per taquilla, la sala de projecció (de fet, un “teatre a la italiana”), i, en fi, el recorregut des de la cabina fins a la primera fila de platea. Però algunes característiques sí que es poden reproduir, amb l’ajut de la tecnologia més a l’abast, com la projecció comuna en la pantalla de l’aula. No es compleixen els requisits de so ni de comoditat d’una sala ben equipada, però s’hi donen resposta a dues necessitats bàsiques: recuperar l’atenció i la intenció compartides, i centrar-les. Enfosquir l’aula i concentrar la mirada en una única gran pantalla, vet aquí un punt de convergència fonamental. Naturalment, aquesta unicitat de mirada no
anul·la la diversitat de percepcions, de sensacions i fins d’emocions que es poden suscitar en una mateixa sessió. Encara menys quan l’alumnat té procedències i recorreguts acadèmics i vitals molt diferenciats, com són els alumnes d’AA.

Sala Laya. Filmoteca de Catalunya. Barcelona

El visionat compartit procura una base comuna a partir de la qual poder parlar, comentar i contrastar opinions i fa compartir col·lectivament un únic ambient receptiu en una mateixa ocasió. La intenció compartida es concreta, després del visionat, amb l’expressió i l’escolta activa dels diferents participants en el debat. En etapes avançades es poden distribuir rols diferents entre els assistents: presentador / conductor – moderador – secretari / relator, etc., que facilitin la participació i la implicació individual en el debat i la construcció del discurs col·lectiu.

La pel·lícula com a metàfora
Als alumnes de la «generació T» els resulta poc evident el «fil» de narracions, contes, històries… vida. El film, en la seva fisicitat, desplega una cronologia i sovint una causalitat al llarg del seu metratge. L’espai i el temps mantenen una relació harmònica i artificiosa. La seqüència de
fotogrames analògics resulta una novetat per als usuaris de discos, memòries sòlides, núvols o streaming. Un fotograma no és funcionalment una instantània, i cadascun comporta el marc d’interpretació dins l’extensió de la durada. D’aquí a la il·lusió de moviment i dels grans efectes de manipulació del «temps»… que sorprenen una majoria d’alumnes que, curiosament, són menys capaços de llegir i interpretar el rellotge d’esfera.

En narrativa, la linealitat i la seqüència són bàsics –i s’han desenvolupat des d’antic jocs i propostes que les alteren: l’analepsi o la retrospecció (flashback), l’anticipació (flashforward), l’el·lipsi, l’acceleració o l’alentiment de la velocitat, la durada del retrat o de la imatge fixa, la
correspondència entre temps històric, temps narratiu, temps intern… A la disposició o la seqüenciació cal afegir les diferències de punt de vista proposades per la càmera o, fins i tot, d’interpretació construïdes per l’espectador (com el conegut “efecte Kuleshov” que Hitchcock explica tan planerament).

Un segon element narratiu a tenir en consideració és la «diferència» –en el joc Derridià de la paraula. Em refereixo no tan sols a la «raresa», «estranyament» o alienació que sobta l’espectador respecte a allò que veu i experimenta, sinó també al derivat de «diferir» –això és, el necessari aprenentatge de la paciència o, si voleu, d’ajornament de la reacció. Tot el contrari de la precipitació i de la immediatesa a què estem tan acostumats.

An optical poem – Oskar Fischinger (1938)
Der Sieger – Walther Ruttmann (1922)

El contingut a escena
La riquesa de recursos i de mitjans desplegada pel cinema al llarg de gairebé 130 anys ha procurat un corpus extensíssim… bàsicament ignorat per molts dels nostres alumnes. O almenys, no compartit. El sol moviment de formes, colors, textures… dansant en la pantalla, sense argument aparent, resulta espectacular. Experimentacions com com les de W. Ruttmann, O. Fishinger o N. McLaren resulten encara avui suggerents i colpidores. Si hi introduïm argument, es desplega un gavadal de personatges, situacions, espais, accions, peripècies, plantejaments, transcursos, resolucions, posicionaments antropològics i filosòfics, valors, estimacions… Això sí: hem de tornar a triar aquells que resultin més adequats a la complexitat, maduresa i interessos del nostre alumnat. No es pot perdre de vista que procurem una seducció cap a l’enriquiment de l’experiència espectadora i crítica.

Els clàssics segurament són els més enriquidors, no només pels seus valors estètics o pel model d’estratègies narratives i emocionals, sinó perquè sovint es «retroben» –fragmentats i distorsionats– en el consum audiovisual actual («memes», gags, remakes, versions, adaptacions, paròdies, traduccions…), que en ser percebuts en relació amb el primitiu contribueixen a fonamentar les valoracions i les argumentacions, a part de permetre una comparació de caire emotiu. Les polisèmies, ambigüitats, contrastos, citacions, ironies, sinècdoques o al·legories observades
condueixen a uns comentaris més fonamentats i complexos. Una bibliografia auxiliar considerable pot complementar la presentació dels materials.

Si allò que fem servir funciona –advertia McLuhan– és que és obsolet. Canviar allò que funciona i que fem servir quotidianament és el primer pas de la recerca cap a la millora: «si funciona, per què no ho canviem?» és molt més provocadora que l’òbvia «si no funciona, per què no ho canviem?»
No parlo de consumisme compulsiu. Aclarir els mètodes que fan que allò que funciona tingui efectes i provoqui afectes és el primer pas de la curiositat explicativa. En tecnologia, això és posar en quarantena el principi de «prescindir de la versió anterior», en aspectes culturals que resulten
rellevants.

Alumnes d’Aula d’Acollida representant “L’estrella que no havia vist mai ningú” – Foto: INS Cendrassos (2020)

Ensenyament-aprenentatge individualitzat i repte col·lectiu
Les novetats tecnològiques actuals, tan debatudes i en alguns casos suspectes, permeten unes planificacions i unes metodologies molt més personalitzades en l’ensenyament-aprenentatge formal. Però la dimensió «social» i les pràctiques associades, sempre com a activitats presencials i orals, segueixen tenint sentit, i complementen la perspectiva de treball individualitzat i, sovint, mediatitzat. Descriure, debatre, contrastar, plantejar el punt de vista propi i respectar i valorar els d’altri, aclarir la intenció de l’estructura i de les accions representades, l’humor, la ironia o la polisèmia a partir d’uns fonament comuns però des de mirades diverses i cara a cara segueixen essent uns objectius privilegiats de la comunicació personal. En un país tan donat a la regulació jurídica, seria d’agrair un desplegament acurat de l’article 45 de la llei 20/2010 del 7 de juliol del cinema, especialment en relació a activitats educatives. Mirem de no perdre el fil.

Jordi Mascarella Rovira
CLIC i professor de l’Aula d’Acollida
INS Cendrassos – Figueres