Què podem aprendre dels neolítics?

A la nostra aula ens va arribar una notícia sobre el Poblat Neolític de la Draga de Banyoles. Aquesta va despertar l’interès de l’alumnat de 2n de Cicle Inicial per descobrir més aspectes d’aquests nostres avantpassats.

En primer lloc, vam realitzar una pluja d’idees per prendre consciència de tot el que ja sabíem dels Neolítics, que fa milers d’anys van habitar per les nostres contrades. Ens van sorgir molts dubtes i els vam resoldre mitjançant una visita al Poblat Neolític de la Draga.

Vam incorporar els aprenentatges adquirits durant la sortida als que ja teníem prèviament. Vam reflexionar sobre l’estil de vida que portaven els neolítics i el vam comparar amb el nostre, així com també amb els nostres hàbits de consum. Això ens va portar a plantejar-nos la pregunta: “Què podem aprendre dels Neolítics?”.

Cada grup cooperatiu es va especialitzar en un aspecte de la vida dels Neolítics: l’agricultura, la ramaderia, la caça, la ceràmica, el foc i les cabanes. Els vam comparar amb l’actualitat i els vam relacionar amb alguns dels ODS: Energia Neta i Assequible (7) , Treball Digne (8), Ciutats i Comunitats Sostenibles (11), Consum i Producció Responsables (12), Acció Climàtica (13) i Vida Terrestre (15).

Per poder compartir els nostres aprenentatges i les conclusions a què havíem arribat, vam plantejar-nos diferents opcions com crear una maqueta, elaborar cartells, realitzar una exposició oral… Al final, entre tots i totes vam decidir gravar un vídeo i va ser llavors quan vam introduir la tècnica d’animació Stop Motion.

Primer vam visualitzar diferents exemples de creacions realitzades amb aquesta tècnica. Vam fixar-nos com estaven fetes i vam concretar els passos bàsics que havíem de seguir per poder realitzar la nostra pròpia producció. Amb grups vam experimentar lliurement amb l’aplicació de l’Stop Motion Studio i vam practicar per familiaritzar-nos en el seu ús.

A partir d’aquí cada grup cooperatiu va dissenyar el seu guió i va elaborar tots els elements necessaris per poder realitzar les diferents escenes: personatges de plastilina, escenografia (cabanes, tancats…), atrezzo (vestimenta, complements…), decorat (fotografies de fons)…

Una vegada tot enllestit, vam buscar un espai per poder realitzar la gravació. Amb el suport d’una tauleta digital, vam començar a fer fotos, alhora que movíem les figures de plastilina molt a poc a poc. Cada grup cooperatiu va realitzar el seu vídeo tirant entre 150 i 190 fotografies perquè els moviments fossin el més real possible; així els personatges semblava que cobraven vida.

Cada grup de treball tenia assignats diferents rols per poder desenvolupar el projecte de forma eficient. Dos alumnes eren els encarregats d’anar seguint el guió i fer les fotografies amb la tauleta, mentre que els altres dos eren els encarregats de moure sigil·losament els personatges i els diferents elements que configuraven les escenes. Dins del grup s’anaven intercanviant els rols per poder realitzar les diferents tasques.

Tots i totes van quedar sorpresos que, per poder aconseguir un petit fragment de gravació, fossin necessàries tantes fotografies. També van aprendre que calia ser molt precisos a l’hora de moure i introduir elements a les diferents seqüències, així com també a l’hora de prémer el botó per realitzar les fotografies.

Després calia enregistrar les explicacions que acompanyarien el vídeo. Cada grup d’experts va escriure una frase del vídeo que havia creat i es van repartir el text perquè tots parlessin. Tot seguit, des de la mateixa aplicació, van gravar-se.

Posteriorment, vam descarregar les produccions fetes de cada grup i les vam unir per compartir-les amb la resta de la comunitat educativa.

El resultat final ha esdevingut una molt bona eina per reflexionar sobre les nostres inquietuds i preocupacions, tot inspirant-nos en l’estil de vida del nostres avantpassats Neolítics. Ens ha permès prendre consciència d’accions que podem incorporar al nostre dia a dia i, així, poder fer del nostre planeta un lloc millor per viure.

Xavi Martí Sala i Gemma Vilar Coromina
Escola Can Puig de Banyoles