Una mirada crítica [en obert]

Una mirada crítica. El discurs construeix la realitat. I els mitjans de comunicació són els que, en bona mesura, construeixen aquest discurs. Aquest reportatge d’AulaMèdia vol reflexionar sobre el periodisme i la seva funció social amb cinc mirades (crítiques) d’especialistes que ens ajuden a analitzar diferents aspectes que reflecteixen aquests mitjans: el racisme, el masclisme, el classisme…

Un reportatge d’AulaMèdia produït per Kineina.