ACCIÓ!

ACCIÓ! és un nou projecte d’AulaMèdia · Educació Mediàtica. L’objectiu d’aquesta producció audiovisual és donar a conèixer la funció i el treball de totes les persones que participen en una producció audiovisual, no només la del director o la directora. ACCIÓ! és més que un making of.