Jornades Educació, Televisió i Cinema (ETC) sobre Educació en Comunicació

Entre els dies 20 i 22 de gener es van celebrar les cinquenes jornades ETC d’Educació en Comunicació que organitza AulaMèdia. Aquestes Jornades s’han convertit en una trobada anual per a tot el professorat interessat en l’Educació en Comunicació, per reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat i la seva implementació a l’aula. També es va aprofi tat l’ocasió per presentar el material audiovisual sobre Educació en Comunicació que s’ha elaborat des d’AulaMèdia.

Les jornades ETC 2010 es van dividir en diverses sessions en les quals es va animar als participants a seguir les iniciatives d’educar comunicant, com per exemple utilitzant el cinema a les seves aules i aprofi tar-ne els nombrosos recursos pedagògics que ofereix. A més, Francesc-Josep Deó, coordinador d’AulaMèdia, va presentar l’últim treball audiovisual que han editat, amb la col·laboració d’Objectiu Comunicació, el tercer DVD de la col·lecció Darrere la pantalla, dedicat als dramàtics.

Cal que els alumnes produeixin perquè això desmitifi ca el mitjà i cal l’anàlisi crítica per analitzar els models ideològics, l’estructura econòmica dels mitjans i per generar opinió. Aquesta és la filosofi a dels organitzadors de la trobada i la tasca que AulaMèdia està duent a terme des de fa 9 anys. Des d’AulaMèdia es reclama una millora en Educació en Comunicació (EC), la qual encara no és present a totes les escoles i instituts de Catalunya. A més, l’EC no està normalitzada ni reconeguda i la desaparició del Servei de Mitjans Audiovisuals (SMAV) i del programa d’Innovació d’Educació en Comunicació Audiovisual (PECA) del Departament d’Educació ha deixat orfe al professorat que estava treballant en l’àmbit de l’EC. Els organitzadors de les jornades ETC reclamen el reconeixement institucional del treball que realitzen només unes desenes de professors en les aules, pel que fa a comunicació en educacióm, i que s’han retrobat un any més en les Jornades ETC 2010.

TIAC

Les Jornades ETC 2010 un punt de trobada i reflexió

Del 20 al 22 de gener de 2010 es van realitzar, a l’edifici El Vagó del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, les Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema; les cinquenes jornades d’Educació en Comunicació que organitza AulaMèdia. Aquestes Jornades s’han convertit en una trobada anual per a tot el professorat interessat en l’Educació en Comunicació, una oportunitat per “parar màquines” i reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat i la seva implementació a l’aula. També s’ha aprofitat l’ocasió per presentar el material audiovisual sobre Educació en Comunicació que s’ha elaborat des d’AulaMèdia.

En les edicions anteriors les Jornades d’Educació en Comunicació d’AulaMèdia han tractat de: l’educació i la comunicació local (ràdio i televisió), de les noves pantalles del segle XXI (Internet, videojocs, dispositius mòbils, etc.); en les dues últimes edicions hem volgut centrar-nos en dues “grans pantalles”, el cinema i la televisió.

AulaMèdia reitera la importància d’universalitzar l’educació en comunicació a les escoles

Aquest dimecres s’inicien les jornades ETC 2010: Educació, Televisió i Cinema

AulaMèdia ha tornat a denunciar “l’analfabetisme mediàtic” d’un sector de l’alumnat català, ja que, assegura, són comptats els centres que imparteixen educació en comunicació, per la qual cosa es genera un “greuge comparatiu”. L’associació entén que l’educació en comunicació és un dret universal i, per tant, tot l’alumnat hauria de cursar aquests continguts. En aquest sentit, recorda la proposta del Parlament Europeu de finals del 2008, que considerava que l’educació en comunicació i l’anàlisi crítica dels mitjans han de desplegar-se en una nova assignatura en horari lectiu.

AulaMèdia proposa una educació mediàtica universal per a tot l’alumnat que possibiliti una formació per l’alfabetització de tota la població escolar catalana. Per tal d’avançar en aquest sentit, l’associació entén que cal:
• Oferir una amplia oferta per la formació del professorat en el camp de l’educació en comunicació (tant en la formació inicial, com en la permanent).
• Dotar els centres educatius d’una tecnologia educativa que possibiliti la producció audiovisual escolar (càmeres de vídeo, micros, etc.).
• Establir un espai i un temps en el currículum per desenvolupar coherentment -i en profunditat- els continguts en Comunicació (comprensió dels missatges dels mitjans, producció audiovisual, etc.).

Jornades ETC 2010
Precisament, aquest dimecres s’inicien les jornades ETC 2010 – Educació, Televisió i Cinema, organitzades per AulaMèdia, les quals tenen per objecte reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat català, principalment en els camps televisiu i cinematogràfic, a més d’oferir materials didàctics als educadors per concretar aquestes reflexions i implementar-les a l’aula. Les jornades, en les que hi participaran més de 100 especialistes i professionals de diferents àmbits de l’educació i la comunicació, se celebren a l’edifici El Vagó del Recinte de la Escola Industrial de Barcelona fins el proper divendres.

Comunicació 21 (20-1-2010)

AulaMèdia organitza unes jornades d’educació en comunicació

Es reflexionarà sobre la importància de l’alfabetització mediàtica en televisió i cinema

Del 20 al 22 de gener, AulaMèdia organitza les jornades ETC 2010 – Educació, Televisió i Cinema, les quals tenen per objecte reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat català, principalment en els camps televisiu i cinematogràfic, a més d’oferir materials didàctics als educadors per concretar aquestes reflexions i implementar-les a l’aula. Les jornades se celebren a l’edifici El Vagó del Recinte de la Escola Industrial de Barcelona. El termini per inscriure-s’hi finalitza el proper divendres dia 15.AulaMèdia considera que l’educació en comunicació audiovisual és un element clau per capacitar la ciutadania en la interpretació crítica dels missatges audiovisuals, per desmitificar els mitjans i accedir a les eines necessàries per a la producció i la creació audiovisual: “Una alfabetització mediàtica necessària per generar una mirada crítica de la ciutadania envers les pantalles i els seus missatges, per convertir-nos en actors socials i deixar de ser subjectes passius”. Entre d’altres, aquests són els que es consideraran durant les jornades ETC 2010.
Enllaços relacionats:
ETC 2010 – Educació, Televisió i Cinema

Comunicació 21 (13/1/2010)

Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema

Les Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema, volen reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat català del segle XXI, concretament en el camp de la televisió i el cinema.

L’Educació en Comunicació Audiovisual és un element clau per capacitar la ciutadania en la interpretació crítica dels missatges audiovisuals, per desmitificar els mitjans i accedir a les eines necessàries per la producció i la creació audiovisual. Una alfabetització mediàtica necessària per generar una mirada crítica de la ciutadania envers les pantalles i els seus missatges, per convertir-nos en actors socials i deixar de ser subjectes passius.

Les Jornades ETC 2010 volen considerar aquests i d’altres aspectes de l’Educació en Comunicació, però al mateix temps, des d’AulaMèdia, volem oferir als educadors i a les educadores materials didàctics per concretar aquesta reflexió en l’àmbit audiovisual i implementar l’educació de la televisió i el cinema a l’aula.

Barcelona, 20, 21 i 22 de gener de 2010
Edifici El Vagó. Recinte Escola Industrial
Comte d’Urgell, 187. Barcelona

Informació i inscripcions: www.aulamedia.org/etc2010