Les Jornades ETC 2010 un punt de trobada i reflexió

Del 20 al 22 de gener de 2010 es van realitzar, a l’edifici El Vagó del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, les Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema; les cinquenes jornades d’Educació en Comunicació que organitza AulaMèdia. Aquestes Jornades s’han convertit en una trobada anual per a tot el professorat interessat en l’Educació en Comunicació, una oportunitat per “parar màquines” i reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat i la seva implementació a l’aula. També s’ha aprofitat l’ocasió per presentar el material audiovisual sobre Educació en Comunicació que s’ha elaborat des d’AulaMèdia.

En les edicions anteriors les Jornades d’Educació en Comunicació d’AulaMèdia han tractat de: l’educació i la comunicació local (ràdio i televisió), de les noves pantalles del segle XXI (Internet, videojocs, dispositius mòbils, etc.); en les dues últimes edicions hem volgut centrar-nos en dues “grans pantalles”, el cinema i la televisió.

AulaMèdia reitera la importància d’universalitzar l’educació en comunicació a les escoles

Aquest dimecres s’inicien les jornades ETC 2010: Educació, Televisió i Cinema

AulaMèdia ha tornat a denunciar “l’analfabetisme mediàtic” d’un sector de l’alumnat català, ja que, assegura, són comptats els centres que imparteixen educació en comunicació, per la qual cosa es genera un “greuge comparatiu”. L’associació entén que l’educació en comunicació és un dret universal i, per tant, tot l’alumnat hauria de cursar aquests continguts. En aquest sentit, recorda la proposta del Parlament Europeu de finals del 2008, que considerava que l’educació en comunicació i l’anàlisi crítica dels mitjans han de desplegar-se en una nova assignatura en horari lectiu.

AulaMèdia proposa una educació mediàtica universal per a tot l’alumnat que possibiliti una formació per l’alfabetització de tota la població escolar catalana. Per tal d’avançar en aquest sentit, l’associació entén que cal:
• Oferir una amplia oferta per la formació del professorat en el camp de l’educació en comunicació (tant en la formació inicial, com en la permanent).
• Dotar els centres educatius d’una tecnologia educativa que possibiliti la producció audiovisual escolar (càmeres de vídeo, micros, etc.).
• Establir un espai i un temps en el currículum per desenvolupar coherentment -i en profunditat- els continguts en Comunicació (comprensió dels missatges dels mitjans, producció audiovisual, etc.).

Jornades ETC 2010
Precisament, aquest dimecres s’inicien les jornades ETC 2010 – Educació, Televisió i Cinema, organitzades per AulaMèdia, les quals tenen per objecte reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat català, principalment en els camps televisiu i cinematogràfic, a més d’oferir materials didàctics als educadors per concretar aquestes reflexions i implementar-les a l’aula. Les jornades, en les que hi participaran més de 100 especialistes i professionals de diferents àmbits de l’educació i la comunicació, se celebren a l’edifici El Vagó del Recinte de la Escola Industrial de Barcelona fins el proper divendres.

Comunicació 21 (20-1-2010)

AulaMèdia organitza unes jornades d’educació en comunicació

Es reflexionarà sobre la importància de l’alfabetització mediàtica en televisió i cinema

Del 20 al 22 de gener, AulaMèdia organitza les jornades ETC 2010 – Educació, Televisió i Cinema, les quals tenen per objecte reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat català, principalment en els camps televisiu i cinematogràfic, a més d’oferir materials didàctics als educadors per concretar aquestes reflexions i implementar-les a l’aula. Les jornades se celebren a l’edifici El Vagó del Recinte de la Escola Industrial de Barcelona. El termini per inscriure-s’hi finalitza el proper divendres dia 15.AulaMèdia considera que l’educació en comunicació audiovisual és un element clau per capacitar la ciutadania en la interpretació crítica dels missatges audiovisuals, per desmitificar els mitjans i accedir a les eines necessàries per a la producció i la creació audiovisual: “Una alfabetització mediàtica necessària per generar una mirada crítica de la ciutadania envers les pantalles i els seus missatges, per convertir-nos en actors socials i deixar de ser subjectes passius”. Entre d’altres, aquests són els que es consideraran durant les jornades ETC 2010.
Enllaços relacionats:
ETC 2010 – Educació, Televisió i Cinema

Comunicació 21 (13/1/2010)

Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema

Les Jornades ETC 2010 · Educació, Televisió i Cinema, volen reflexionar sobre la importància de l’alfabetització mediàtica de l’alumnat català del segle XXI, concretament en el camp de la televisió i el cinema.

L’Educació en Comunicació Audiovisual és un element clau per capacitar la ciutadania en la interpretació crítica dels missatges audiovisuals, per desmitificar els mitjans i accedir a les eines necessàries per la producció i la creació audiovisual. Una alfabetització mediàtica necessària per generar una mirada crítica de la ciutadania envers les pantalles i els seus missatges, per convertir-nos en actors socials i deixar de ser subjectes passius.

Les Jornades ETC 2010 volen considerar aquests i d’altres aspectes de l’Educació en Comunicació, però al mateix temps, des d’AulaMèdia, volem oferir als educadors i a les educadores materials didàctics per concretar aquesta reflexió en l’àmbit audiovisual i implementar l’educació de la televisió i el cinema a l’aula.

Barcelona, 20, 21 i 22 de gener de 2010
Edifici El Vagó. Recinte Escola Industrial
Comte d’Urgell, 187. Barcelona

Informació i inscripcions: www.aulamedia.org/etc2010

“Conclusions de les Jornades sobre l’Educació en Comunicació”

400cops

AulaMèdia publica a la seua web un breu que arreplega les conclusions més destacables de les quartes Jornades d’Educació en Comunicació que han organitzat aquest mes de gener. Un important indicador del moviment que s’està produint en aquest terreny ha sigut la nombrosa assistència de representants del món educatiu, abocats al debat i a la demanda sense excuses d’una educació crítica en comunicació real, tangible, amb un temps-espai determinat en el dia a dia dels escolars, dotada de materials didàctics i amb una formació permanent per al professorat, tal com el Parlament Europeu ha proposat recentment. I és que com ens expliquen, el dret a l’educació no consisteix només en l’escolarització, sinó en connectar l’alumnat en les exigències del temps on vivim en l’actual societat de les pantalles. Nosaltres ens sumem a posar l’accent en la necessitat que les competències bàsiques en comunicació es concreten en una àrea curricular determinada per així poder posar les bases d’una Educació en Comunicació normalitzada, amb recursos i per a tothom. I ho fem amb el sentiment d’alegria, al menys momentània, que la nostra companya Pilar Alfonso expressava al seu comentari a la notícia de la proposta al parlament europeu publicada fa dos dies a 400 colps.

http://www.aulamedia.org/etc/cronica.html

400 cops

Divendres, 30 de gener de 2009