Teleturró: la televisió com a projecte de centre

teleturro0Teleturró és una plataforma audiovisual que va néixer el curs 2010-2011 responent, alhora, a la necessitat de fer visible a tota la comunitat educativa l’activitat que es desenvolupava en el nostre centre educatiu i, d’altra banda, amb l’objectiu de motivar als alumnes del segon cicle de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) que iniciaven una altra experiència anomenada aula oberta “La Pilona”, que es concretava en un currículum desenvolupat per projectes que es compaginaven, també, amb estades formatives en empreses del municipi de Malgrat de Mar.

Aquest inici podia haver acabat aquell mateix curs, en aquella mateixa aula… però una sèrie de factors ens van portar cap a un projecte de centre que va anar creixent amb nous àmbits d’aplicació, noves possibilitats i noves col·laboracions. Així fou com es va passar d’àmbit concret a un gran espai de treball i promoció per a tot l’institut.

En l’actualitat, Teleturró gestiona i recull tot el material audiovisual que es genera al nostre centre, des de continguts que tenen a veure amb els diferents àmbits de currículum fins a col·laboracions externes amb altres centres educatius i institucions, cobertura de celebracions, tallers,  xerrades, etc.

tt3

La clau de l’èxit de Teleturró ha estat assegurar la seva continuïtat en el temps i mantenir l’empenta i il·lusió necessària: recolzament per part de l’Equip Directiu, una inversió raonable per a l’adquisició de material, reserva d’un espai de treball (estudi de gravació i edició), nomenament d’un responsable amb dues hores setmanals de dedicació, plantilla estable del professorat implicat i format mitjançant plans de formació interns en la gestió audiovisual i, finalment, un grup d’alumnes col·laboradors entre els quals cal destacar els alumnes de l’aula oberta que realitzen la seva estada formativa en el propi centre, desenvolupant activitats relacionades amb la nostra plataforma audiovisual.

Teleturró ha estat reconeguda pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya, Premis CAC a l’escola, i va obtenir el primer premi de l’edició 2012 dels Premis Nacionals Josep Pallach d’experiències educatives convocat per l’Ajuntament de Figueres. Aquests premis han ajudat, sens dubte, a mantenir la il·lusió en un projecte que té, ara mateix, nous reptes com són la millora de la plataforma d’accés i la introducció de nous apartats relacionats amb l’alfabetització audiovisual.

tt0

Us convidem a entrar a Teleturró on podreu veure tota la nostra producció, classificada per àrees, dates, matèries i títols. Us deixem també un vídeo que els nostres alumnes han preparat per als lectors d’AulaMèdia, on podeu veure de forma molt resumida els diferents formats i aplicacions audiovisuals que treballem al centre.

Jaume Carles Frisuelos. Director INS Ramon Turró i Darder
Joan Carles Tagua Jiménez. Coordinador de Teleturró

Ull, canvi i acció

gambia01

Ull, canvi i acció és un projecte educatiu que des de fa 7 anys estem realitzant a l’institut la Garrotxa d’Olot. Aquesta experiència consisteix en tot un treball d’aprofundiment sobre diferents llocs d’origen dels alumnes de procedència estrangera del nostre centre i en l’elaboració d’un documental per part dels alumnes que participen en el projecte.

El tema central és el descobriment d’altres realitats socials, personals, culturals…  a diferents indrets del món guiats per estudiants del país que es visita. Fins ara s’han realitzat 3 edicions al Marroc, una a Cuba, una al Panjab ( al nordoest de l’Índia), una a Gàmbia i aquest últim curs hem viatjat fins a la Xina.

L’interès d’aquesta experiència es basa en dos eixos principals: l’educació en valors i l’educació audiovisual. Aquests dos eixos els hem pogut complementar per aconseguir que a través d’un llenguatge que és proper als alumnes, el llenguatge audiovisual, puguin tenir unes vivències que els permetin integrar una sèrie de valors i pràctiques. Uns valors encaminats a aconseguir una societat més justa, més solidària i més comprensiva envers la realitat migratòria que estem vivint.

xina01

Aquest projecte té una durada de dos cursos escolars. S’inicia durant el tercer trimestre amb alumnes de 3r d’ESO en una matèria optativa. Aquí treballem tot el que té a veure amb el món audiovisual (llenguatge, enregistrament, edició…) i també temes específics del país que es visitarà a través de diferents xerrades. Durant aquests mesos també es fan diferents activitats per obtenir finançament per dur a terme el viatge, com la venda de camisetes, treballar com a cambrers en actes de la ciutat, venda de roses …Pel que fa al finançament també dir que comptem amb una subvenció del Consell de Cooperació d’Olot i amb els diners obtinguts de presentar els documentals a diferents premis. Com a novetat, aquest any també vam fer un projecte de micromecenatge amb Verkami.

El viatge té lloc durant la segona quinzena de juny. Durant l’estada al país en qüestió els alumnes es converteixen en periodistes filmant i entrevistant l’entorn on van néixer i créixer els companys que els fan de guia. Solen ser molt emotius els moments de retrobament d’aquests alumnes amb les seves famílies, especialment amb els seus avis.

Durant el següent curs escolar, quan els alumnes fan 4t. d’ESO, es fa l’edició del documental. Aquest cop es fa en horari extraescolar, els dimecres i divendres a la tarda, ja que el procés d’edició requereix moltes hores de feina. Un cop enllestit el documental es presenta a la Mostra Internacional de documentals Olot.doc durant el mes de març.  A partir d’aquí comença la difusió a diferents centres escolars, entitats associatives i mostres audiovisuals.

fotoresum

Sempre que expliquem la nostra experiència ens agrada assenyalar el valor afegit que trobem en aquest projecte que es basa sobretot en el fet que joves de 15 anys, des de la seva curta experiència, puguin desenvolupar el paper d’agents multiplicadors. Un jove té més en compte l’opinió i experiència d’un igual més que la d’un adult. I això ens ho demostra el fet que durant gairebé l’hora que dura el documental hi ha un silenci absolut a la sala on es projecta. Esteu tots convidats a comprovar-ho a l’estrena del proper documental al mes de març!

Més informació al blog de Ull, canvi i acció

Marta Calm Mir

Documentals Ull, canvi i acció:

Em diuen Tubab (sisena edició)

Txaló-Txaló (cinquena edició)

El meu avi viu a Cuba (quarta edició)

Tu tens rellotge, jo tinc temps (tercera edició)

Històries de vida (segona edició)

1498. Olot-Marràqueix (primera edició)

Fem les paus! Un programa d’Euclides TV

flp1Des del curs 2008-2009 a l’Institut Euclides hem posat en marxa Euclides tv i cada any intentem ampliar la nostra programació. En aquesta ocasió us presentem un dels darrers programes: Fem les paus! Aquest projecte no es limita a ser un programa de televisió, ha estat plantejat com a Projecte d’Aprenentatge i Servei.

El moment social que estem vivint demanda que els centres educatius i tota la comunitat aposti per una formació integral per a la interacció positiva i la corresponsabilitat davant del conflicte. És necessària la prevenció de la violència i promoció de la concòrdia per part de tots els agents educatius. Una comunitat educativa que proposi la intervenció positiva davant del conflicte, que fomenti el consens entre els protagonistes i la reparació de danys i reconciliació interpersonal que contempla l’aprenentatge a partir dels propis errors.

flp2

Aquest projecte el du a terme l’alumnat de 2n d’ESO en una optativa quadrimestral. Aprendran a ser mediadors i mediadores i gravaran els programes de televisió que expliquen les diferents fases d’aquesta tècnica de resolució de conflictes. Amb aquest projecte pensem que els nois i noies poden proporcionar un seguit de serveis a través d’aquest mitjà de comunicació.

En primer lloc, Euclides televisió informa doblement ja que per una banda informa de l’activitat que fa l’alumnat de 2n sobre la resolució de conflictes i per altra banda informa sobre maneres de resoldre’ls positivament. En segon lloc entreté; la televisió és una font molt important d’entreteniment massiu. Les persones no volen saber només notícies carregades sovint de successos negatius o de violència. En aquest i tots els programes d’Euclides tv intentem aconseguir un entreteniment educatiu i donar missatges positius com en el cas de la resolució de conflictes.

No podem oblidar, tampoc, que els mitjans difonen la cultura, recullen i transmeten els valors culturals de les diferents generacions, el seu passat i els projectes de futur. És la funció per excel·lència del nostre canal televisiu, intentem fomentar valors passant pel sedàs de l’alumnat juvenil i infantil que hi col·labora.

flp3

Tenim molt en compte que els mitjans s’utilitzen per formar opinió, canviar actituds i moderar la conducta. Mitjançant el projecte Fem les paus! pretenem que els nens, nenes i joves aprenguin a moderar les seves actituds violentes i a resoldre els conflictes de forma empàtica i assertiva.

Per arrodonir el projecte, en la darrera fase de Fem les paus!, l’alumnat de 2n fa un taller de mediació a l’alumnat de 6è de les escoles de primària més properes (Montpalau i Doltra) i els hi presenta el programa de televisió.

En definitiva, lluny del “Sálvame” i d’altres programes que podem veure a algunes emissores de televisió, Euclides tv aposta pel diàleg i la comunicació responsable.

Anna Rodón

El potencial formatiu de fer televisió: l’assignatura oblidada

Cada vegada és més clar que les noves i àmplies xarxes digitals necessiten narracions i no només tecnologia. Això és obvi si pensem que webs, blocs, Facebooks i Twitters o el que sigui, s’alimenten de “continguts”, que podran ser textuals o artístics però sempre entesos en una dimensió audiovisual. Així és el nostre món! Unes xarxes sense continguts són com cases sense mobles o prestatgeries sense llibres: quelcom buit i mig mort.

La facilitat actual per produir fitxers de vídeo és increïble i creix cada dia que passa. Ara bé, no succeeix pas el mateix en el domini i l’ús d’aquest llenguatge. Als centres educatius hi ha classes de Llengües i una mica de Música o de Dibuix i Plàstica i de moltes altres matèries, però el llenguatge de la càmera no s’hi explica. L’esforç de tantes entitats –aquí, a Catalunya, i arreu– no han assolit encara que hi hagi una presència curricular de la formació en comunicació audiovisual. Tampoc sembla que les noves Lleis ideològiques que prepara el Govern estatal canviïn res per a bé.

És per això que sembla ben interessant promoure iniciatives com la de fer una televisió d’institut. Ara bé… atenció!: no es tracta de “fer vídeos”, ni tan sols de veure i analitzar programes, sinó de molt més. Avui dia, els grups d’alumnes –segons les combinacions i els equips que es vegi més adient– poden elaborar totalment una televisió, especialment informatius en els seus propis àmbits (escola, institut, població, associacions, etc.). Sabem que els productes audiovisuals, com les redaccions de textos o les obres d’art estàtic, s’han de “saber elaborar”. Hi ha llenguatge, gestió de persones, tècniques, psicologia, recerca. Cal aprendre’n.

Els avantatges pedagògics d’aquestes propostes són obvis: es millora la competència lingüística (receptiva i expressiva), l’habilitat i diligència per a una recerca acurada de la informació, es proposen habilitats retòriques i socials, s’exigeix l’estudi de les millors tècniques i s’incentiva la resolució intel·ligent i sostenible dels problemes, es garanteix el treball cooperatiu. Per què no tenir-ho en compte?

Hi ha un buit en aquest terreny potser perquè, fins ara, semblava quelcom per a universitaris -els qui triaven la Facultat de Comunicació– o una manera de “perdre el temps” (per això se’ls consentia posar-la com a Optativa o alternativa a altres assignatures que es consideren “tradicionals” i rellevants). Quin error!

La formació en comunicació audiovisual és completíssima i l’experiència ja la justifica. El secret però –a més de la il·lusió d’alguns docents i la col·laboració de la direcció dels centres– està en l’objectiu, no és el producte (el “fitxer de vídeo”) ni tampoc que a “l’alumnat l’entretingui i els agradi”. Tot això passa, certament. Ara bé, l’objectiu és generar informadors, formar periodistes, càmeres, tècnics, directors de producció, etc.

I a “Illa TV”, com en d’altres projectes, ens ho vam proposar de debò. L’experiència és d’èxit. I és compatible i exportable.

Xavier Serra Besalú
Professor de Filosofia. Promotor d’Illa TV.
@xserra

 

IllaTV, una televisió a l’institut

caretaillatv

El projecte IllaTV va néixer l’any 2011 a l’Institut Illa de Rodes, a Roses, a iniciativa del professor Xavier Serra i un equip amb moltes ganes i il·lusió. Es tracta d’un projecte de formació en comunicació audiovisual enfocat a alumnes a partir de segon cicle d’ESO i també per a docents del centre. L’activitat forma part del Pla d’Autonomia de Centre (PAC) i es finança gràcies a les aportacions de l’AMPA i del mateix institut. Aquesta generositat ens ha permès comptar amb càmeres d’alta definició, ordinadors i material divers que, sense ser de qualitat professional, ens ha servit molt.

El funcionament és senzill. L’alumnat s’apunta a IllaTV com una activitat extraescolar fora d’horari, normalment els dimarts i/o dimecres a la tarda. A les sessions, impartim formació teòrica i pràctica en diverses competències periodístiques: creació de guions, gravació i edició de materials audiovisuals… Fins ara s’han format i certificat a IllaTV més de 60 estudiants. A banda, als reportatges n’hi han intervingut molts més, de tots els cursos i nivells. L’avaluació que en realitzem és molt positiva. En efecte, l’exercici de la creativitat, el treball en equip i la pràctica de la competència comunicativa millora el rendiment acadèmic de l’alumnat.

Per tot plegat, IllaTV és un instrument que ajuda molt a la integració social i a la cohesió de la comunitat educativa. El projecte té forts lligams amb la societat rossinca. A Roses ningú s’estranya de veure nois i noies gravant amb càmeres. Els reportatges produïts fins ara, a més de reflectir l’activitat pròpia de l’institut, també es fan ressò de molts actes de ciutat: obres de teatre, festival de música al carrer, tornejos esportius…

equipillatv

Quant a la difusió cal destacar que, fins ara, s’han emès 27 programes informatius “IllaTV al dia” produïts pels nostres alumnes a EmpordàTV, de la xarxa de televisions locals. També se n’han publicat per mitjà de kioskjove, al canal 3/24. Podeu veure tots els reportatges a la nostra pàgina a Vimeo (n’hi ha més de 240).

A banda, enguany celebrarem la tercera edició d’un curs de formació per a professorat. El primer any es va treballar principalment el llenguatge audiovisual, el segon any el procés de guionatge i de gravació i aquest tercer l’edició de vídeo. Es tracta, en definitiva, que els docents integrin la creació d’audiovisuals com una eina habitual a les seves aules.

IllaTV és, en definitiva, un gran exemple de com el món audiovisual pot esdevenir una gran eina d’aprenentatge si s’aplica al món acadèmic.

Francesc Nadal
about.me/fnadal
@francescnadal