Fem les paus! Un programa d’Euclides TV

flp1Des del curs 2008-2009 a l’Institut Euclides hem posat en marxa Euclides tv i cada any intentem ampliar la nostra programació. En aquesta ocasió us presentem un dels darrers programes: Fem les paus! Aquest projecte no es limita a ser un programa de televisió, ha estat plantejat com a Projecte d’Aprenentatge i Servei.

El moment social que estem vivint demanda que els centres educatius i tota la comunitat aposti per una formació integral per a la interacció positiva i la corresponsabilitat davant del conflicte. És necessària la prevenció de la violència i promoció de la concòrdia per part de tots els agents educatius. Una comunitat educativa que proposi la intervenció positiva davant del conflicte, que fomenti el consens entre els protagonistes i la reparació de danys i reconciliació interpersonal que contempla l’aprenentatge a partir dels propis errors.

flp2

Aquest projecte el du a terme l’alumnat de 2n d’ESO en una optativa quadrimestral. Aprendran a ser mediadors i mediadores i gravaran els programes de televisió que expliquen les diferents fases d’aquesta tècnica de resolució de conflictes. Amb aquest projecte pensem que els nois i noies poden proporcionar un seguit de serveis a través d’aquest mitjà de comunicació.

En primer lloc, Euclides televisió informa doblement ja que per una banda informa de l’activitat que fa l’alumnat de 2n sobre la resolució de conflictes i per altra banda informa sobre maneres de resoldre’ls positivament. En segon lloc entreté; la televisió és una font molt important d’entreteniment massiu. Les persones no volen saber només notícies carregades sovint de successos negatius o de violència. En aquest i tots els programes d’Euclides tv intentem aconseguir un entreteniment educatiu i donar missatges positius com en el cas de la resolució de conflictes.

No podem oblidar, tampoc, que els mitjans difonen la cultura, recullen i transmeten els valors culturals de les diferents generacions, el seu passat i els projectes de futur. És la funció per excel·lència del nostre canal televisiu, intentem fomentar valors passant pel sedàs de l’alumnat juvenil i infantil que hi col·labora.

flp3

Tenim molt en compte que els mitjans s’utilitzen per formar opinió, canviar actituds i moderar la conducta. Mitjançant el projecte Fem les paus! pretenem que els nens, nenes i joves aprenguin a moderar les seves actituds violentes i a resoldre els conflictes de forma empàtica i assertiva.

Per arrodonir el projecte, en la darrera fase de Fem les paus!, l’alumnat de 2n fa un taller de mediació a l’alumnat de 6è de les escoles de primària més properes (Montpalau i Doltra) i els hi presenta el programa de televisió.

En definitiva, lluny del “Sálvame” i d’altres programes que podem veure a algunes emissores de televisió, Euclides tv aposta pel diàleg i la comunicació responsable.

Anna Rodón