“Conclusions de les Jornades sobre l’Educació en Comunicació”

400cops

AulaMèdia publica a la seua web un breu que arreplega les conclusions més destacables de les quartes Jornades d’Educació en Comunicació que han organitzat aquest mes de gener. Un important indicador del moviment que s’està produint en aquest terreny ha sigut la nombrosa assistència de representants del món educatiu, abocats al debat i a la demanda sense excuses d’una educació crítica en comunicació real, tangible, amb un temps-espai determinat en el dia a dia dels escolars, dotada de materials didàctics i amb una formació permanent per al professorat, tal com el Parlament Europeu ha proposat recentment. I és que com ens expliquen, el dret a l’educació no consisteix només en l’escolarització, sinó en connectar l’alumnat en les exigències del temps on vivim en l’actual societat de les pantalles. Nosaltres ens sumem a posar l’accent en la necessitat que les competències bàsiques en comunicació es concreten en una àrea curricular determinada per així poder posar les bases d’una Educació en Comunicació normalitzada, amb recursos i per a tothom. I ho fem amb el sentiment d’alegria, al menys momentània, que la nostra companya Pilar Alfonso expressava al seu comentari a la notícia de la proposta al parlament europeu publicada fa dos dies a 400 colps.

http://www.aulamedia.org/etc/cronica.html

400 cops

Divendres, 30 de gener de 2009

“Alta participació a les Jornades ETC organitzades per AulaMèdia”

logogranetc

L’organització de les Jornades ETC fa una valoració molt positiva d’aquest esdeveniment i destaca la gran afluència de representants del món educatiu.

Les Jornades ETC es van celebrar del 21 al 23 de gener a Barcelona. AulaMèdia afirma que els assistents “van omplir la sala d’actes de l’edifici “El Vagó” del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona, en un ambient càlid, van seguir amb gran interès les diferents projeccions, taules rodones, mostra d’experiències i presentació de materials didàctics sobre l’educació mediàtica”.

En el marc de les jornades, AulaMèdia va presentar la campanya “Per una mirada crítica: Educació en Comunicació” que reivindica la necessitat d’una assignatura en educació mediàtica en tots els nivells educatius que es realitzi en horari lectiu i que doti els alumnes de les capacitats necessàries per desenvolupar-se en l’actual context social. Aquesta campanya es desenvoluparà durant tot l’any 2009.

A la plana web d’AulaMèdia trobareu més informació sobre el desenvolupament de les jornades i les conclusions extretes en aquestes.

Xarxanet.org

“La comunicació, el repte educatiu del segle XXI”

directa1

Segons l’Enciclopèdia Catalana, una persona analfabeta és algú “que no sap d’escriure o de llegir amb comprensió ni tan sols explicacions simples referents a la vida quotidiana”, una situació que, als països rics, va ser superada gràcies a l’educació universal. Avui, en canvi, immersos en un món mediàtic i mediatitzat, la falta d’elements per descodificar la realitat ens pot portar de nou a un estat d’analfabetisme, el mediàtic. Aquesta anàlisi és la que fa que diverses associacions catalanes exigeixin ara la implementació de l’Educació en Comunicació (EC).

La societat de principis del segle XXI és la del coneixement, la de la informació massiva que ens arriba mitjançant nombrosos canals i amb una oferta que ha crescut de forma exponencial durant les últimes dècades. Saber desenvolupar-se en aquesta realitat requereix “tenir una mirada crítica i saber com expressarnos a través d’aquests mitjans”, afirma rotund Francesc-Josep Deó, coordinador de l’Associació AulaMèdia que agrupa a professors i periodistes. I afegeix: “La societat necessita les eines adequades per entendre el món i interpretar-lo, condicions indispensables per poder intervenir-hi”.

El principal escull per l’Educació en Comunicació –també defensada per La Xarxa -Plataforma cívica per l’EC– és l’Administració, que no es
planteja aquesta opció, ni al Govern espanyol ni a la Generalitat. Especialment crític amb l’actitud de la Conselleria encapçalada per Ernest Maragall, el coordinador d’AulaMèdia retreu la falta de diàleg i la manca de voluntat política del Departament. “Afirmen que la llei actual ja ho recull a través de la transversalitat de la matèria, una teoria que ja s’ha demostrat que no té cap aplicació real”, destaca Deó.

Tot i això, els defensors de l’alfabetització mediàtica recentment s’han vist recolzats per diverses institucions. D’una banda, el Parlament Europeu acaba d’aprovar un informe que planteja introduir una assignatura d’educació mediàtica a l’escola i impulsar aquesta alfabetització dels adults per poder aprofitar les oportunitats de l’era digital. D’altra banda, el Síndic de Greuges va aprovar una resolució, el mes de gener, que reconeix “la importància que assumeix la comunicació audiovisual en l’actual societat del coneixement i la conveniència que l’ordenament normatiu i el desplegament de polítiques garanteixin l’atenció dels drets educatius emergents relacionats amb el domini d’aquesta competència”.

Davant la manca de diàleg polític, AulaMèdia ha iniciat la campanya Per una mirada crítica: educació en comunicació, que al llarg de 2009 durà a terme diversos actes de sensibilització i formació. Un bon exemple van ser les Jornades ETC-Educació, Televisió i Cinema, on es va reconèixer la necessitat d’una “Educació en Comunicació universal i una formació per l’alfabetització mediàtica de la ciutadania, un dret irrenunciable al segle XXI a través de polítiques educatives i del desenvolupament de l’actual llei de l’audiovisual”.

Gabriel Boichat
cultura@setmanaridirecta.info

DIRECTA número 125, 4 de febrer de 2009

“Reclamen una assignatura en horari lectiu sobre educació mediàtica”

fotosalaetc
BARCELONA, 23 de gener de 2009 (EUROPA PRESS)

L’entitat AulaMèdia ha reivindicat avui una assignatura en educació mediàtica en tots els nivells educatius que s’imparteixi en horari lectiu per dotar els alumnes de les capacitats necessàries per desenvolupar-se en l’actual context social.

Aquesta és una de les principals conclusions de les  ‘Jornades ETC – Educació, Televisió i Cinema’, que finalitzen avui a Barcelona, i és l’eix vertebrador de la campanya ‘Per una mirada crítica: educació en Comunicació’, que es desenvoluparà durant tot l’any.

Ha considerat necessària aquesta assignatura perquè la població pugui entendre i desxifrar els missatges comunicatius que l’envolten, així com per poder fer una anàlisi crítica dels mitjans. Ha assenyalat també la “imperiosa” necessitat d’elaborar materials didàctics en educació en pantalles per a tota l’etapa obligatòria.