Centres docents i mitjans de comunicació local: Cinc camins per explorar com treballar conjuntament

Treballar al voltant de l’educació mediàtica -com no podia ser d’altra manera, atesos els ràpids i constants canvis socio-tecnològics- implica haver de renovar-se constantment. La cultura digital ha obert noves possibilitats comunicatives, que inclouen avantatges i desavantatges: les persones ja no som només consumidores, espectadores o oients, sinó que també ens hem acostumat a crear i compartir vídeos i missatges de tota mena; la regulació dels continguts és cada vegada més complicada -per no dir impossible-, no només per la seva dimensió sinó perquè també s’ha de vigilar no caure en la censura i ferir de mort la llibertat d’expressió; la cobertura ja no està obligada a respondre a un territori marcat per fronteres, fet que afavoreix el contacte intercultural, però aquest precisa una mirada oberta, que sigui crítica i alhora tolerant. Formar a la ciutadania perquè pugui navegar en aquest maremàgnum, sense ofegar-se i amb la capacitat de dirigir el seu propi recorregut, no és gens fàcil.

Però, a més a més, moltes vegades tampoc no aprofitem allò que tenim més a prop. I és precisament des d’aquesta preocupació des d’on escrivim aquest text. Concretament, aquí volem defensar la necessitat d’una major col·laboració entre els centres educatius i els mitjans de comunicació local.

Per una banda, ningú no dubta que els centres escolars són espais essencials en la transmissió de valors (socialització) i en la formació de vincles socials (sociabilitat). I, de l’altra, cada vegada és més evident que els mitjans de comunicació més propers juguen un paper molt important des de moltes perspectives com a contrapès d’aquest món global: com a espai per difondre què passa a les ciutats on vivim i com a generadors de continguts adreçats a una ciutadania que també necessita marcs interpretatius propis per entendre el que passa a altres indrets i saber com això li pot afectar.

Llavors, per què no s’ha consolidat un vincle entre ambdós àmbits a partir d’iniciatives entorn l’educació mediàtica? Des d’aquí volem contribuir que això es produeixi i, per això, proposem aquests cinc camins per explorar.

Les relacions socials online guanyen cada vegada més pes i les trobades socials s’estan reduint al temps de lleure. Evidentment no volem treure importància a les relacions amistoses -i, menys, si parlem de la joventut-, però cal treballar pensant en la qualitat de la convivència a qualsevol espai de reunió. Doncs bé, un projecte d’educació mediàtica desenvolupat a l’escola amb la complicitat d’un mitjà resulta molt interessant per pensar, per exemple, com millorar les relacions personals als futurs entorns laborals.

La individualització de la societat és un fet inqüestionable i, ara, toca revifar els vincles comunitaris i subratllar la importància del bé comú. Un mitjà de comunicació local – com a qualsevol mitjà- ha de crear el seu contingut pensant en els interessos del conjunt del públic potencial, una història personal pot ajudar a una altra persona a descobrir que el seu no és un problema particular o explicar una lluita veïnal pot fer veure que hi ha gent arriscant-se per aconseguir una millora que podran gaudir moltes persones.

Amb aquest punt de partida, nosaltres plantegem que un projecte d’educació mediàtica desenvolupat amb la implicació d’un mitjà local ha d’incloure la creació de continguts i que aquesta és una molt bona manera de generar el debat entorn els interessos individuals i entorn d’allò que és útil per a tothom. Actualment, moltes de les lluites socials es basen en identitats essencialistes i calen també contra-narratives que permetin treballar l’empatia. Tot i no compartir la mateixa identitat, el diàleg és possible i, sobretot, necessari.

No n’hi ha cap dubte que un mitjà de proximitat és un espai molt adient per poder generar vincles amb la teva ciutat, poble, barri… Treballar sobre continguts històrics ajuda a recuperar la memòria col·lectiva o mostrar espais sovint tancats als públics (des d’oratoris per la pràctica de l’islam a zones abandonades o perifèriques) ajuda a descobrir nous indrets i despertar la curiositat sobre els espais que ens envolten. Però, a més a més, pensem que treballar amb aquest enfocament també pot servir per enfortir el respecte als espais públics i, en conseqüència, afavorir la convivència.

Des de la perspectiva de l’alumnat, vincular una activitat educativa a un mitjà de comunicació implica assumir una responsabilitat, sobretot quan aquesta es basa en el fet que l’alumnat adquireixi el compromís d’elaborar un contingut. Aquesta situació comunicativa generada a partir d’aquest treball en equip permet a les nenes i nens participants a descobrir les seves pròpies capacitats i habilitats i, inclús, a aprendre a gestionar el fracàs (individual i en equip). Hi ha un objectiu comú, un camí per fer-ho de forma col·laborativa i, per tant, es poden dissenyar estratègies per aprendre a gestionar les emocions que inevitablement apareixeran arran d’aquest procés.

I, per últim, no podem descuidar una qüestió que sempre ha estat columna vertebral de l’educació mediàtica, però sobre la que cal renovar la mirada. Entendre i conèixer les rutines productives d’un mitjà (selecció de notícies, comprovar la seva veracitat, garantir que reculli totes les visions…) a partir de la pròpia practica pot ajudar no només a tenir una major capacitat per avaluar els continguts mediàtics que circulen sinó també a fer l’alumnat més conscient de la seva responsabilitat quan crea i/o comparteix continguts.

Però, a la vegada, també cal parar atenció sobre les estratègies que ara es segueixen per capturar l’atenció davant les pantalles. No ens agrada parlar de comportaments addictes, perquè això implica considerar l’individu com a responsable i alhora com a víctima, i preferim parlar de les estratègies, cada vegada més agressives, que fan servir les noves plataformes i que afavoreixen la pèrdua de control sobre què mirem. Es tracta d’ajudar a aprendre a identificar-les.

D’aquesta manera, quan es planteja una reflexió sobre les rutines productives, ara també cal parlar sobre qüestions com la difusió a les xarxes o les tècniques de fidelització dels públics. És a dir, no es tracta únicament de desenvolupar un pensament crític que ajudi a seleccionar i a interpretar els missatges, sinó que també cal aprendre a controlar el temps que hi dediquem a aquest consum i les rutines que ens genera, no sempre gratificants.

Comencem a treballar?

Amparo Huertas Bailén

Tàndems i col·laboracions

El gener de 2022 es va crear la Càtedra RTVE a la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló sobre «Cultura Audiovisual i Alfabetització Mediàtica.» Els principals objectius de la Càtedra RTVE-UJI són «investigar la cultura audiovisual i generar recursos per fomentar l’alfabetització mediàtica a través dels mitjans de comunicació públics.»

En aquest sentit la Càtedra RTVE-UJI «fomentarà el debat i la participació dels col·lectius implicats: investigadors i investigadores, docents i estudiantat –universitaris i no universitaris– així com la col·laboració de les administracions educatives i de les associacions professionals del camp de la comunicació.»

Entre les activitats previstes de la Càtedra hi ha «la producció de materials videogràfics i escrits per a potenciar l’educació, així com el disseny d’activitats de formació a través de la Càtedra RTVE, dirigides especialment al professorat no universitari

El director de la càtedra d’Alfabetització Mediàtica de la RTVE-UJI, Javier Marzal, té clar que per portar endavant aquest treball cal teixir totes les complicitats possibles perquè l’Educació Mediàtica s’incorpori al sistema educatiu i sigui accessible a tota la ciutadania.

Javier Marzal, director de la càtedra d’Alfabetització Mediàtica de la RTVE-UJI, exposant els projectes de la càtedra al plenari del Consell d’Audiovisual València. Foto: CACV.

La càtedra RTVE-UJI per l’alfabetització mediàtica ha obert una línia de col·laboració amb el Consell de l’Audiovisual Valencià. Una col·laboració per contribuir i potenciar la formació i la producció de recursos sobre l’audiovisual al País Valencià.

Així està previst que es produeixin una sèrie de vídeos divulgatius sobre alfabetització mediàtica dirigits al públic general que realitzarà la Universitat Jaume I de Castelló amb la intenció de desenvolupar un sentit crític davant els continguts dels mitjans de comunicació i dotar d’eines la ciutadania per fer front als entorns comunicatius en què vivim.

AulaMèdia

La FOLC demana que la cultura audiovisual s’incorpori a totes les escoles i instituts

Dijous. 7 de juliol, finalitzà el període d’al·legacions a l’avantprojecte de llei de l’audiovisual de Catalunya, futura legislació que ha de substituir la normativa actualment vigent, aprovada pel Parlament el 2005. Una de les entitats que n’ha presentat és la Federació d’organitzacions per la llengua catalana, FOLC, qui ha demanat que la cultura audiovisual s’incorpori com a matèria docent a totes les escoles i instituts del país, com fan des de fa molts anys altres països europeus.

La FOLC recorda que l’educació en cultura audiovisual als cicles formatius obligatoris és present en diverses legislacions vigents, com la mateixa de l’audiovisual, la llei del cinema o la llei d’educació -que la considera competència bàsica a les etapes primària i secundària- però que aquesta no està incorporada encara als currículums escolars. En aquest sentit, la FOLC proposa que la futura llei de l’audiovisual incorpori el que preveia la llei del cinema, per assolir entre altres objectius, la creació de nous públics o «la promoció del coneixement de les obres en versió original catalana». I pel que fa als materials educatius, l’entitat defensa que “els continguts audiovisuals utilitzats a les escoles i instituts, i les projeccions en sales de cinema vinculades a aquesta «competència bàsica» han de ser produccions originals en llengua catalana o obres doblades o subtitulades al català”.

També sobre la llei del cinema del 2010, la FOLC vol que la futura llei de l’audiovisual n’actualitzi tots els articles de promoció de l’audiovisual català i dels continguts audiovisuals en català, en especial el seu capítol IV, sobre «Mesures de foment de la indústria cinematogràfica i audiovisual de Catalunya», que contempla la creació de diversos fons de foment, destinats a la producció, la distribució independent i l’exhibició.


adhd herbal remedy cialis generico herbal supplement vitamin
remedies strep throat dapoxetine españa herbal female hormones
homeopathic remedies shingles kamagra comprar atena health care
caffeine headache remedy levitra para que sirve bay health care
prescription squash glasses viagra precio radon remedies

Producció en català, prioritària

Així mateix, aquesta entitat en defensa del català demana que a la futura legislació s’estableixi que “el finançament públic per a noves produccions audiovisuals, provingui del mateix Govern o de la CCMA ha de servir, com a norma, per a continguts en català. O, si parlem de coproduccions internacionals o altres fórmules, perquè aquestes comptin d’origen amb una versió doblada o si més no subtitulada en català”. Segons la FOLC, aquesta priorització “emmarcaria amb més claredat la missió de la CCMA de promoció de la llengua catalana, assenyalada a l’article 50.3.f d’aquest avantprojecte”.

Finalment, la FOLC valora molt positivament “que el text atorgui al CAC la potestat de poder garantir que el 50% de les obres audiovisuals europees (a les plataformes digitals) siguin en català «a l’audiència de Catalunya»”. Això significaria que un mínim d’un 15% del total de l’oferta dels serveis OTT serien produccions en versió original catalana, o obres doblades o subtitulades al català. Una oferta que la FOLC vol que es garanteixi per a la resta de clients i usuaris dels Països Catalans.

El text íntegre de les al·legacions de la FOLC el podreu llegir des d’aquest enllaç.

Daniel Condeminas
(Publicat a AreaVisual.cat)

El documental a l’aula

Com podem aprofitar el potencial de l’audiovisual en l’educació? Com fer un documental amb els teus estudiants? Aquestes són les dues propostes de nextus per aquest mes de maig. Dos tallers pràctics enfocats a explorar el paper dels recursos audiovisuals en l’aprenentatge. nextus, projecte educatiu del DocsBarcelona, és una plataforma que contribueix a una educació oberta i transversal a través dels documentals.

El documental com a eina d’aprenentatge

Dia: dissabte 7 de maig (10h a 11:30h). Virtual
Inscripció gratuïta AQUÍ

Aquest taller fa una reflexió sobre el paper dels recursos audiovisuals en l’educació i mostra les possibilitats de la plataforma nextus des d’un punt de vista pedagògic. A través d’exemples pràctics veurem de quina manera es poden integrar els documentals al dia a dia de l’activitat formativa d’un centre educatiu.

Els documentals a l’aula

Dia: dissabte 21 de maig (10h a 14h). Presencial (CCCB de Barcelona).
Inscripcions (25 €, previ registre
Docs&Me) AQUÍ

Taller pràctic i presencial on s’aprèn el procés de la creació d’un documental a l’aula. Es desenvolupa i es donen nocions de com filmar amb un telèfon mòbil; des de la idea inicial fins que aquesta estigui a punt per ser filmada. Aquest taller s’adreça a docents que tinguin interès en noves tecnologies i multimèdia, i que vulguin adquirir nous coneixements.

Per a més informació, escriunos a: info@nextus.global

‘Cinèfils’

L’Institut Euclides i Ràdio Pineda estrenem ‘Cinèfils’

Cinèfils és un projecte de col·laboració amb Ràdio Pineda que consisteix en la creació de continguts audiovisuals dissenyats en format càpsula i radiofònic fet per l’alumnat de Cultura Audiovisual de 2n de Batxillerat de l’Institut Euclides. L’espai es pot veure en format audiovisual per les xarxes socials de Ràdio Pineda: Canal Youtube, Facebook i Instagram de l’emissora.

A cada capítol, l’alumnat fa una recomanació d’una pel·lícula de la història del cinema, tot connectat a través de les imatges amb espais emblemàtics del municipi. Ho ha explicat la professora de Batxillerat Artístic i cap d’estudis de l’Institut Euclides, Gemma Paricio.

Dins de la matèria de Cultura Audiovisual de 2n de Bat hi ha una part important de continguts que es dedica a les imatges en moviment i al seu ús per a construir narracions de ficció. Treballen qüestions relacionades amb el cinema i els moviments cinematogràfics, la televisió i els mitjans de comunicació. Tot això ho traslladen a cada episodi. El primer està dedicat a la pel·lícula «El Lladre de bicicletes».

Gemma Paricio ha afegit que «una manera de transferir aquests coneixements era fer unes càpsules audiovisuals per programar a la ràdio on els espectadors poguessin aprendre a partir de les recomanacions cinematogràfiques i les explicacions que fa l’alumnat sobre aquests temes estudiats a l’aula». També ha explicat que aquesta experiència també respon a la necessitat de donar un espai en un mitjà de comunicació a l’alumnat, «i això implica oferir-los coneixements i també donar-los la iniciativa, el temps i l’espai per que s’expressin.»

Publicat a Ràdio Pineda
23 de març de 2022