AulaMèdia
Pissarra 2007
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu

Desembre de 2007

Jornades 2008
Jornades - Des de fa anys, el consum de pantalles a les llars catalanes ha augmentat considerablement. Al gran mitjà de comunicació del segle XX, la televisió, hem de sumar-hi les noves “pantalles”: Internet, videojocs, dispositius mòbils, etc. En l’última dècada s'ha imposat un nou escenari tecnològic que ha revolucionat els nostres hàbits, una irrupció tan potent que en poc temps s’ha fet un lloc en les “motxilles” dels nostres joves. Davant d’aquest fet, l’escola ha de reflexionar sobre la necessitat d’una Educació en Comunicació, que impliqui un coneixement de la tecnologia comunicativa, dels seus llenguatges i sobretot de l’anàlisi crítica dels continguts mediàtics. L’Educació en Comunicació és una educació imprescindible en el segle XXI.Jornades 2008 Jornades 2008

Vídeos Vídeos -  Aquí podreu trobar les cinc peces audiovisuals que formen part de la campanya "Contra l'analfabetisme mediàtic" de La Xarxa d'Educació en Comunicació.Vídeos

Novembre de 2007

Vídeos Vídeos -  Aquí podreu trobar les cinc peces audiovisuals que formen part de la campanya "Contra l'analfabetisme mediàtic" de La Xarxa d'Educació en Comunicació.Vídeos

Manifest
Manifest - "Des de diversos sectors observem que s’expressa una preocupació per les TIC, les anomenades tecnologies de la informació i la comunicació, però des d’una òptica purament instrumental i tecnologista, i amb això es marginen aspectes com l’anàlisi dels textos comunicatius o la valoració crítica dels missatges."Manifest Manifest

Carta Europea Carta EU - La Carta europea per a l’alfabetizació en mitjans vol contribuir al desenvolupament de l'Educació en Comunicació de la població europea.Carta Europea

Logo Campanya Imatge - Logo de la campanya "Contra l'analfabetisme mediàtic" de la Xarxa d'Educació en Comunicació.Logo Campanya

Octubre de 2007

Trobada 2007
Trobada 2007 - La Trobada de La Xarxa d'Educació en Comunicació d’aquest any gira al voltant de la publicitat i tractarà sobre on i com el llenguatge publicitari penetra a l’entorn quotidià de l’alumnat, des de les seves formes d’entreteniment fins a la mateixa escola.Trobada 2007 Contra l'analfabetisme mediàtic!

Oïdes Mediterrànies Mediterrània - Oïdes Mediterrànies és un projecte pedagògic adreçat a joves. Els seus principals objectius són: donar a conèixer les diferents cultures musicals de la Mediterrània, fomentar els valors positius de la interculturalitat i aportar activitats i instruments pedagògics per a l'educació per la pau. Oïdes Mediterrànies es distribueix de forma gratuïta -a excepció de les despeses d'enviament- a entitats, biblioteques, Centres de Recursos Pedagògics, etc.Oïdes Mediterrànies

Setembre de 2007

Album II EEEC  Album EEEC - Album de fotos de la II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació organitzada per AulaMèdia [Barcelona, del 2 al 13 de juliol de 2007].Album II EEEC

Cinema i educació
Cinema i educació - El llibre Cinema i Educació segueix un guió didàctic, amè i fascinador per introduir el cinema a les aules de primària i de secundària, a fi i efecte de projectar l’anàlisi i la comprensió del seu llenguatge, de la seva història, de la seva màgia. Element importantíssim de dinamització, el cinema a l'escola afavoreix les tasques acadèmiques bàsiques com ara la comprensió, l'adquisició de conceptes, el raonament, la interpretació o l'anàlisi crítica.Cinema i educació Cinema i educació

DVD AulaMèdia 6 AulaMèdia 6 - El DVD AulaMèdia 6 recull en forma de reportatges i entrevistes, gran part del treball realitzat per l'associació AulaMèdia. Educació en Comunicació des de els seus inicis el maig de 2001.DVD AulaMèdia 6

Juny de 2007

II Escola d'Estiu
II  EEEC - La segona edició de l’Escola d’Estiu d’Educació en Comunicació vol consolidar un espai per a la reflexió sobre els nous reptes que l’educació té plantejats en l’actualitat. Un espai orientat tambè a proporcionar coneixements, donar recursos didàctics, compartir experiències i aprofundir en aquest univers educatiu de l’Educació en Comunicació, innovador, interdisciplinari i motivador.II  EEEC

Maig de 2007

II Escola d'Estiu II  EEEC - La segona edició de l’Escola d’Estiu d’Educació en Comunicació vol consolidar un espai per a la reflexió sobre els nous reptes que l’educació té plantejats en l’actualitat. Un espai orientat tambè a proporcionar coneixements, donar recursos didàctics, compartir experiències i aprofundir en aquest univers educatiu de l’Educació en Comunicació, innovador, interdisciplinari i motivador.II  EEEC

Comunicant
Comunicant - "Una mica cansades de tanta incoherència envers el fet mediàtic a la nostra societat, tant per part de governs com de moviments, les persones que configurem el col·lectiu Comunicant vam voler aportar el nostre gra de sorra a l'inevitable enfrontament que en el camp de la comunicació tard o d'hora es plantejarà."Comunicant Comunicant

Abril de 2007

II Escola d'Estiu Preinscripció - Des d'AulaMèdia ja estem preparant la II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació (EEEC). L'EEEC d'enguany us proposa cursos i seminaris, sobre cinema, llenguatge audiovisual, imatge fixa, recursos i experiències, etc. A més us ofereix cursos pràctics sobre videojocs, sobre producció de ràdio, de televisió creativa, d'edublogs, etc. Les persones que formalitzin la preinscripció tindran prioritat a l'hora d'inscriure's en el curs triat.Preinscipció

Documentals Documentals - Nova secció sobre documentals a AulaMèdia.Documentals

Març de 2007

II Escola d'Estiu
II Escola d'Estiu - Des d'AulaMèdia ja estem preparant la II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació. En aquesta segona edició us proposem cursos i seminaris, presentats en tres blocs [Primària, Secundària i Internivells], sobre cinema, llenguatge audiovisual, imatge fixa, recursos i experiències, etc. Però a més, l'Escola d'Estiu d'enguany us ofereix cursos pràctics sobre videojocs, sobre producció de ràdio, de televisió creativa, d'edublogs, etc. Les persones que formalitzin la preinscripció tindran prioritat a l'hora d'inscriure's en el curs triat.Preinscipció
II Escola d'Estiu

Febrer de 2007

DVD El cinema a l'aula
Cinema a l'aula - El DVD El cinema a l'aula -el segon de la col·lecció "Educar en Comunicació"- està dedicat a l'aplicació didàctica del cinema. Dividit en dues parts, Primària i Secundària, el DVD ens transmet la passió dels seus participants per una forma innovadora i reflexiva d’entendre l’educació. El cinema a l'aula és una via motivadora per a la majoria dels nens i nenes, dels nois i noies; i una forma de recuperar aquells que mostren dificultats per adaptar-se als esquemes tradicionals de l’ensenyament. El cinema, i tota la imatge audiovisual, desenvolupa millor que altres disciplines les habilitats comunicatives, expressives, visuals i espacials; es constitueix com un factor clau per esperonar la imaginació i la sensibilitat social i artística.DVD El cinema a l'aula DVD El cinema a l'aula

DVD Educar en Comunicació El primer DVD - Educar en Comunicació” és el primer reportatge de la col·lecció del mateix nom. El DVD proposa l'Educació en Comunicació com un projecte compartit entre l'escola, les famílies, els mitjans de comunicació, les institucions públiques i el conjunt de tota la societat civil.DVD Educar en Comunicació

Gener de 2007

III Seminari
III Seminari - El III Seminari proposa aprofundir en un aspecte clau de l'Educació en Comunicació com és l'anàlisi crítica. En la implementació de l'Educació en Comunicació (premsa, ràdio, televisió, cinema, Internet, etc.) a l'aula es fa necessària la producció escolar creativa de missatges, però sobretot l'anàlisi crítica dels continguts mediàtics. També cal estudiar aspectes de l'ecosistema comunicatiu: les estructures econòmiques i polítiques del mitjà, la construcció dels models socials (individuals i col·lectius) que el mitjà construeix, etc. III Seminari III Seminari

Videotrams Videotrams - Novament la Fundació Trams ens ha tornat a sorprendre gratament amb un projecte molt interessant d’Educació en Comunicació. La Fundació Trams aplega les energies i els recursos de set centres d’arreu del país, per dotar el seu alumnat d’una educació en les tecnologies de la informació i de la comunicació.Videotrams

PISSARRA - 2006
PISSARRA - 2005
PISSARRA - 2004
PISSARRA - 2003
PISSARRA - 2002
PISSARRA - 2001