AulaMèdia
AulaMèdia  6
AulaMèdia

AulaMèdia
- Editorials
- Entrevistes
- Intro
- Premsa
- Ràdio
- Televisió
- Publicitat
- Cinema
- Documentals
- Material
- Revistes
- Llibres
CinEscola
EduCom
Formació
Pissarra
DVDifusió
Enllaços
Índex
Correu
El DVD AulaMèdia 6 recull en forma de reportatges i entrevistes, gran part del treball realitzat per AulaMèdia des dels seus inicis. En sis apartats fa un repàs a les principals activitats organitzades per AulaMèdia i exposa les finalitats i objectius d'aquesta associació que des del maig de 2001 treballa per l'Educació en Comunicació.

Les entrevistes a Alba Ambròs i a Francesc-Josep Deó, realitzades en dues televisions locals, donen més elements per conèixer les línies de treball d'AulaMèdia, essencialment la divulgació per diferents vies de l'Educació en Comunicació (revista digital AulaMèdia i materials didàctics de CinEscola), les produccions audiovisuals "Educar en Comunicació" i la formació permanent del professorat a través de cursos, seminaris i sobretot de l'Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació.

Finalment el DVD recull alguns dels treballs audiovisuals dels participants (jovent d'entre 14 i 16 anys) a les activitats de producció: CampusMèdia 2006 i Tallers audiovisuals, organitzats per AulaMèdia en els darrers 3 anys.”

(Lliurat als assistent de la II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació, BCN 2007)
 

 
AulaMèdia, 2007
(Amb la col·laboració de Canal Blau i Canal Català)
Durada: 90'

Índex


- AulaMèdia 6
- Entrevista "El Magazín" de Canal Blau
- Entrevista "En sintonia" de Canal Català
- Tallers de producció audiovisual 2007
- CampusMèdia. Mataró 2006
- Tallers de producció audiovisual 2005