AulaMèdia
AulaMèdiaPresentació
Accessos:
> Pati Manning-CERC
> TEB-Ravalnet
> Escola Vedruna

II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Barcelona, del 2 al 13 de juliol de 2007

 CURSOS  PRIMÀRIA
- Cinema a Primària: propostes didàctiques  > TANCAT <
  (Pati Manning-CERC · tarda · 1a i 2a setmana · 30 hores)

- Llegir les imatges a Infantil i Primària  > COMPLET <
  (Pati Manning-CERC · tarda · 2a setmana · 15 hores)

- La utilització del llenguatge audiovisual a Primària  > TANCAT <
  (Pati Manning-CERC · matí · 2a setmana · 15 hores)
 

 CURSOS  SECUNDÀRIA
- El cinema a l'aula de Secundària. Projecte CinEscola > COMPLET <
  (Pati Manning-CERC · tarda · 1a i 2a setmana · 30 hores)

- Coeducació i cinema  > COMPLET <
  (ATENCIÓ! Nou local: Pati Manning-CERC) Matí · del 9 al 13 juliol  > Accès <

- La utilització del llenguatge audiovisual a Secundària > COMPLET <
  (Pati Manning-CERC · tarda · 1a setmana · 15 hores)
 

 CURSOS  INTERNIVELLS
- Edublogs i Entorns Virtuals d'Aprenentatge  > COMPLET <
  (Semipresencial · 1a i 2a setmana · 30 h)

- Mitjans de comunicació, multiculturitat i racisme  > TANCAT <
  (Pati Manning-CERC · matí · 1a setmana · 15 hores)

- Mirem, escoltem, llegim i fem publicitat  > COMPLET <
  (TEB-Ravalnet · matí · 1a setmana · 15 hores)
 

 CURSOS  PRÀCTICS  (Internivells)
- Ràdio: Producció escolar (CP)  > 1r torn <  > COMPLET <
  (TEB-Ravalnet · matí · 1a setmana · 15 hores)

- Ràdio: Producció escolar (CP)  > 2n torn <  > COMPLET <
  (TEB-Ravalnet · tarda · 1a setmana · 15 hores)

- Televisió creativa (CP)  > COMPLET <
  (TEB-Ravalnet · matí · 2a setmana · 15 hores)

- Els vídeojocs com a recurs per l’aprenentatge (CP) > COMPLET <
  (Escola Vedruna · matí · 1a setmana · 15 hores)

(CP) = Curs pràctic 
 
 
  Amb el suport de: i la col·laboració de:
Correu-e