AulaMčdia
II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: PUB009
Mirem, llegim, escoltem i fem publicitat


 
Descripció:
Avui en dia, la publicitat irromp constantment en les nostres vides, a cada instant i sense demanar-nos permís. Passejant pel carrer, anant en metro o autobús, mirant la televisió, llegint el diari, navegant per Internet, des del servei de megafonia dels supermercats i, fins i tot, a la bústia de casa.

Potser ens sorprendria saber que els grecs i els romans ja van utilitzar aquesta, diguem-ne, forma de comunicació; però el cas és que a la nostra societat la publicitat s’ha convertit en un fenomen que cal (re)conèixer bé. En la mesura que ens aproximem a aquest propòsit, podrem contrarrestrar els efectes negatius que la publicitat té sobre els alumnes i també sobre nosaltres mateixos, i la podrem convertir en una eina educativa.

El curs que presentem s’ha estructurat en torn de dos grans eixos: un de caire més teòric, on es parlarà dels recursos i de les estratègies més utilitzats en publicitat; i un altre eminentment pràctic, on es facilitaran propostes didàctiques perquè les aules esdevinguin un espai de lectura crítica d’anuncis, i alhora es converteixin en un espai de producció de missatges publicitaris on l’estètica i l’ètica vagin plegades.

Objectius:
- Reflexionar sobre el discurs publicitari com a forma de comunicar/modificar actituds, comportaments, opinions i valors.
- Donar a conèixer el procés de creació d’un anunci des que el client l’encarrega a l’agència de publicitat fins que s’emet o es publica en els mitjans de comunicació.
- Familiaritzar-se amb les estratègies, els trucs, els elements gràfics i els recursos expressius més utilitzats en publicitat.
- Analitzar de quina manera la naturalesa del mitjà de comunicació condiciona el disseny i la conceptualització d’un anunci.
- Facilitar eines i recursos per treballar la publicitat a l’aula de manera crítica i creativa.

Continguts:
- Comunicació publicitària: publicitat i altres formes publicitàries (patrocini, promoció, merchandising, relacions públiques).
- Què es la publicitat?
- La publicitat com a transmissora d’ideologia.
- Publicitat versus propaganda.
- Breu història de la publicitat.
- Funcions de la publicitat.
- AIDA: la fórmula màgica.
- Com es crea un anunci: l’agència de publicitat.
- Tipus d’anuncis.
- Logo, marca i eslogan.
- Estratègies recurrents en el discurs publicitari.
- Característiques generals del missatge publicitari: elements gràfics i recursos expressius.
- El missatge publicitari a la televisió: espot.
- El missatge publicitari a la ràdio: falca.
- El missatge publicitari a la premsa: anunci.
- El missatge publicitari a Internet: bànner, pop-up i spam.
- Com llegir, escoltar i mirar la publicitat: dennotació i connotació.
- Propostes didàctiques per treballar la publicitat a l’aula.
- Cloenda: és possible una altra publicitat?
- Recursos i bibliografia.


Durada: 15 hores
Dates de realització: del 2 al 6 de juliol de 2007
Horari: de 10.00 h a 13.00 h
Lloc: TEB-Ravalnet · C/ dels Salvador 6, baixos. BCN  > Accés <
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula i material: 25 €

Material que es lliurarà: 

DVD Educar en Comunicació
DVD: Educar
en Comunicació
DVD:
AulaMèdia  6

Formador:
 
Xavier Breil Miret

- Llicenciat en Filologia Catalana.
- Tècnic especialista en Electrònica de telecomunicacions.
- Autor de material TIC per l'ESO.


 II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació