AulaMèdia
II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: CC008
Coeducació i cinema


 
Descripció:
El cinema té un paper fonamental en la configuració del món que rep l’alumnat i en tot allò que noies i nois interioritzen, transformen i, posteriorment, tornen i vessen al món. La creació d’històries fictícies és un art que, mitjançant la seva naturalesa poètica i profètica, pot aportar mons imaginaris molt pertinents en la coeducació, preguntant-nos quina és la nostra identitat i el reconeixement que, per moltes que siguin les diferències de sexe, color i origen geogràfic, existeix una profunda dignitat prèvia: el valor de la persona. Aquest curs pretén donar a conèixer la importància del cinema com a eina educativa per tal de superar, des de l’educació en valors, les discriminacions per raó de sexe i així aconseguir relacions d’igualtat entre els joves.

Objectius:
· Donar elements als educadors/es per tal que potenciïn l’autoestima de les noies amb models de referència positius que poden trobar en un text fílmic i obrir als nois l’accés a capacitats erròniament atribuïdes a l’altre sexe per poder canviar el model de masculinitat inserit a la nostra societat. 

Continguts:
- Concepte de si mateix/a i autoestima a l’adolescència  des d’ una perspectiva de gènere.   Models d’actuació i de referència positiva. Autoestima i cinema. Visionat de seqüències fílmiques i unitats didàctiques: 1r i 2n Cicle ESO.
- Els estereotips de gènere. Creences, prejudicis i identificació amb l’estereotip femení: passivitat, dependència i submissió, i amb l’estereotip masculí:  fortalesa, independència,  domini i utilització de la violència. Creences, costums i lleis a la història. Estereotips i cinema. Visionat de seqüències fílmiques d'ESO i Batxillerat.
- L’enamorament i l’amor: La concepció romàntica de l’amor rerefons de la violència de gènere. Atracció i amor a l’adolescència. Relacions personals asimètriques. Mites sobre l’amor: L’amor no és l’òstia. Enamorament i cinema: visionat de seqüències fílmiques i unitats didàctiques d'ESO.
- Com prevenir i defensar-se de les agressions. Rebutjar els maltractaments. Aprenentatge d’habilitats socials. Agressió i cinema.  Visionat de seqüències fílmiques i unitats didàctiques 2n cicle d’ESO i Batxillerat.
- Coeducació i producció audiovisual. El treball en grup i les produccions audiovisuals escolars. La producció de vídeo-clips a l’aula: Llenguatge i comunicació audiovisual. El guió, personatges i estructura narrativa. El muntatge de video-clips. Visionats del curts.


Durada: 15 hores
Dates de realització: del 9 al 13 de juliol de 2007
Horari: de 10.00 h a 13.00 h
Lloc: Pati Manning-CERC · C/ Montalegre, 7. BCN  > Accès <
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Secundària
Matrícula i material: 25 €

Material que es lliurarà: 

DVD Educar en Comunicació
DVD: Educar
en Comunicació
DVD:
AulaMèdia  6

Formadora:
Coral Caro

Mestra.
Llicenciada en Filologia Hispàniques.
Membre del Seminari Interdisciplinar d’Estudis de Gènere, UB.


 II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació