AulaMèdia
II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: MCR015
Mitjans de comunicació, multiculturalitat i racisme


 
Descripció:
Els mitjans de comunicació tenen un pes fonamental a l’hora de representar la realitat, i en el cas de la immigració i la multiculturalitat gairebé esdevenen els únics canals d’informació per a la majoria de la societat. En aquest sentit, el curs d’una banda planteja una anàlisi crítica del discurs mediàtic sobre la immigració partint del coneixement de com funcionen els mitjans i quines son les seves limitacions i potencialitats, i de l’altra una reflexió sobre la construcció de l’imaginari col.lectiu envers l’”altre”. A més de presentar iniciatives i materials didàctics que aporten eines conceptuals, metodològiques i didàctiques per a treballar el tema amb els joves. 

Objectius:
- Conèixer i reflexionar sobre la naturalesa dels mitjans i les seves funcions.
- Realitzar una anàlisi crítica del discurs informatiu sobre la immigració i els factors que hi intervenen (rutines periodístiques, fonts informatives i criteris de noticiabilitat). 
- Deconstruir la mirada d’Occident vers l’”altre” a partir de produccions audiovisuals (notícies, reportatges i anuncis). 
- Presentar iniciatives i materials didàctics per tractar el tema dels mitjans i la multiculturalitat. 
- Reflexionar sobre quin paper ocupen i haurien d’ocupar els mitjans en l’ensenyament per abordar la multiculturalitat i el racisme. 

Continguts:
- Els mitjans a la societat d’avui: què representen i com influeixen?
- Anàlisi crítica del discurs mediàtic sobre la immigració i la multiculturalitat.
- Etnocentrisme occidental i construcció de l’”altre”.
- Transmissió de valors i estereotips a través dels mitjans. 
- Els mitjans, entre el xoc i el diàleg de civilitzacions?
- Altres canals per conèixer la realitat migratòria més enllà dels mitjans. 
- Presentació d’iniciatives de l’àmbit institucional, periodístic i associatiu per millorar la imatge de la immigració i la multiculturalitat als mitjans.
- Presentació a través de dinàmiques de recursos didàctics entorn els mitjans i la immigració (Mala Premsa, Navegant i sense cayuco!, Racisme a les imatges) i sobre la construcció de la imatge de l’”altre” (La Mediterrània, una cruïlla de pobles).


Durada: 15 hores
Dates de realització: del 2 al 6 de juliol de 2007
Lloc: Pati Manning-CERC · C/ Montalegre, 7. BCN  > Accès <
Horari: de les 11.00 h a les 14.00 h 
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula: 25 €

Material que es lliurarà:

DVD Educar en Comunicació
DVD: Educar
en Comunicació
DVD:
AulaMèdia  6

Formadors:
 
Doris Boira Bueso

Periodista i mediadora.
Membre de la Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual del CAC.
Autora de materials didàctics sobre immigració i mitjans. 


Josep Maria Navarro

Antropòleg.
Professor de l’Escola de Treball Social.
Membre de la Fundació Desenvolupament Comunitari. 
President de Sodepau.


 II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació