AulaMèdia
II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: CS006
El Cinema a Secundària. Projecte CinEscola


 
Descripció:
Incorporar el cinema a l’aula de Secundària ha de voler dir interpretar, valorar, analitzar críticament, diferenciar entre mirada pròpia i càmera, saber quin paper se li atribueix a l’espectador i quin paper hauria de tenir, descodificar; i, simultàniament, saber expressar-se amb el seu instrumental i amb el seu llenguatge.

Objectius:
- Reflexionar sobre la incidència social del cinema.
- Aportar eines per a l'anàlisi i la crítica de cinema.
- Proposar la utilització didàctica del cinema en les diferents àrees curriculars de Secundària.
- Oferir al professorat eines per fomentar en l'alumnat, actituds actives, crítiques i creatives respecte al cinema.

Continguts:
- El precinema i el cinema mut.
- El cinema i la cultura audiovisual en el segle XXI.
- El cinema com a vehicle per a l'anàlisi social de la realitat.
- Llenguatge audiovisual. El muntatge.
- Gèneres cinematogràfics.
- El guió i l'estructura narrativa. Els personatges.
- La trama principal i les subtrames.
- Aplicació didàctica del cinema com a recurs en les diferents àrees
- Metodologia de treball amb el grup-classe.


Durada: 30 hores
Dates de realització: del 2 al 13 de juliol de 2007
Lloc: Pati Manning-CERC · C/ Montalegre, 7. BCN  > Accès <
Horari: de les 16.30 h a les 19.30 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Secundària
Matrícula i material: 58 €

Material que es lliurarà:

 
DVD:
El cinema a l'aula
Llibre:
Cinema i educació
DVD:
AulaMèdia  6


Ramon Breu i Panyella Formador:
Ramon Breu i Panyella
Llicenciat en Geografia i Història. Professor a l'Escola Solc. Membre de la redacció d'AulaMèdia i coordinador de CinEscola.info

 II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació