AulaMčdia
II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació


Codi curs: RE018
Curs pràctic 
Ràdio: Producció escolar

> COMPLET <
 
Descripció:
Fer ràdio ja està a l'abast de les escoles i els instituts de Catalunya: l'apropiació d'aquest mitjà de comunicació per part dels estudiants i per part del professorat, com a eina ideal per tal de fomentar l'ús de la llengua catalana parlada i escrita i per la millora de les competències comunicatives bàsiques, ja és una realitat en alguns centres.
La ràdio és, a més a més, una eina que ens permet treballar determinades habilitats transversals: participació, expressió, anàlisis crític, motivació, integració, investigació, interpretació, comprensió
lectora, el treball en grup, etc.
Però... quines eines tenim al nostre abast? Quina metodologia didàctica podem emprar? Com ho podem treballar per extreure'n el màxim rendiment?
Aquest curs us proposa una posada en pràctica, a partir d'una visió constructivista de l'aprenentatge, de diferents projectes de ràdio.

Objectius:
– Conèixer les claus per tal d'introduir el treball amb la ràdio a l'escola i a l'institut, de forma assequible pel professorat i atractiva pels estudiants.
– Reflexionar al voltant del treball transversal que es aquest mitjà ens permet realitzar.
– Conèixer les eines que tenim al nostre abast per fer projectes amb qualitat i amb el màxim aprofitament dels recursos disponibles.
– Construir una guia didàctica adequada als nostres centres i al nostre treball, tot partint dels materials existents.
– Conèixer experiències que s'han dut a terme en diferents espais, formals i informals, d'ensenyament.

Continguts:
– Els gèneres periodístics: l'entrevista, la notícia, el reportatge, el documental, l'editorial, el magazín com a proposta de format.
– Les eines bàsiques de treball:
- el guió i l'estructura narrativa dels programes de ràdio
- les fonts d'informació del nostre entorn i els recursos a Internet
– Les guies didàctiques, els webquest com a instrument.
– La ràdio a dintre de l'aula: propostes didàctiques i metodològiques pel treball en grup.
– Estratègies. L'efecte mirall i l'efecte sobre l'autoestima dels estudiants.
– El treball transversal d'habilitats i coneixements amb la ràdio.
– L'entorn tècnic de la ràdio per Internet.
– Els portals, els programes informàtics, els equipaments necessaris, els serveis més útils.
– Edició i muntatge dels programes de ràdio.


Durada: 15 hores
Dates de realització: del 2 al 6 de juliol de 2007
Horari: de 9.00 h a 12.00 h
Lloc: TEB-Ravalnet. C/ dels Salvador 6, baixos. BCN  > Accés <
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Internivells
Matrícula i material: 25 €

> COMPLET <

Material que es lliurarà:
DVD Educar en Comunicació
DVD: Educar
en Comunicació
DVD:
AulaMèdia - 6
CD:
Documentació curs


Formadores:
 
Susi Àlvarez

Tècnica de ràdio experta en el treball amb adolescents


Esther Subias

Llicenciada en Ciències de la Comunicació/Periodisme.
Educadora social i mediadora familiar i intercultural.
Coordinadora de l'equip formatiu TEB-Ravalnet


 II Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació