II Escola d'Estiu
II Escola d'Estiu
Escola Vedruna · Plaça dels Àngels, 3 · BARCELONA