Taula per l'Educaciу en Comunicaciу
Taula per l'Educació en Comunicació

Documents
Debat
Manifest per l'Educació en Comunicació
[Taula per l'Educació en Comunicació]
Document de l'Educació en Comunicació Audiovisual
[Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual - CAC]
Educació en Comunicació per als joves
[UNESCO]
Documents
II Assemblea
L'educació en la
nova societat de la informació
[Ramon Breu]
Un estudi sobre l'Educació en Comunicació als currículums actuals d'ESO
[Alba Ambròs]
Coordinació i utilització dels recursos
[Carme Mayugo]
Cap a una Plataforma per l'Educació en Comunicació
[Francesc-Josep Deó]
Documents
I Assemblea
Propostes per l'Educació en Comunicació
[I Assemblea de la Taula]
AulaMиdia
CinEscola.info
EduCom.info
 
Un graó més

El passat dia 19 de febrer va tenir lloc a la barcelonina Casa Elizalde la V Assemblea de la Taula per a l'Educació en Comunicació, que va comptar amb la participació de diversos representants de les entitats que donen suport a la Taula, així com de diferents persones a títol individual.
L’assemblea es va iniciar amb un ampli repàs sobre les gestions efectuades, en els darrers mesos, per explicar els objectius de la Taula i del contingut del Manifest per a l’Educació en Comunicació a diverses institucions: Departament d’Educació, CCRTV, CAC, Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i la UNESCO. 

Sobre l’entrevista amb el senyor Blai Gasol, director general d'ordenació i innovació educativa del Departament d’Educació, cal remarcar que se li va demanar una sensibilitat diferent del Departament sobre l’Educació en Mitjans, i que aquest va respondre informant de la implementació del programa “Aprendre a mirar”, en el marc dels nous programes d’innovació educativa, i de la integració de l’Educació en Comunicació en el currículum escolar.

A continuació l’atenció de l’assemblea es va centrar en els indicadors que en els darrers mesos ens presenten avenços interessants en el camí per a una educació en els mitjans. Indicadors, tot ells, que ens animen a seguir endavant però que són insuficients davant la situació a les aules i a les famílies. Cada curs que passa sense fixar l’Educació en Comunicació s’agreuja l’analfabetisme mediàtic o augmenta la passivitat dels joves davant els llenguatges de la comunicació.

En l’apartat de propostes per als més immediats mesos l’Assemblea va plantejar fer propostes concretes a altres sectors estratègicament molt importants: associacions de pares i mares: comunicadors, centres d’esplai, etc. Es va plantejar, a més, la necessitat de fer un seguiment de les propostes del Llibre Blanc del CAC, després d’un any de la seva publicació. També es va posar de manifest, la necessitat de reforçar la capacitat de seguiment i pressió per part de la Taula en totes les gestions a realitzar. Finalment, es va acordar autoconvocar tots els membres de la Taula per a la VI Assemblea de la Taula al Col·legi de Periodistes, en una data que oportunament s’anunciarà.

Una assemblea que va representar un graó més, per tant, en la marxa per aconseguir progressos per una educació més racional i imbricada en les necessitats del nostre món. Una graó per entendre que cal anar canviant el to de les nostres propostes, que cal deixar la timidesa i exigir amb contundència el dret a l’Educació en Comunicació per a la ciutadania.


Taula per a l'Educació en Comunicació
Amb el suport de:
AulaMèdia - CC.OO. Ensenyament - CGT-Ensenyament - Comité d'Empresa de Televisió de Catalunya - CONC - Escola Solc - Esplac. Esplais Catalans - FaPaC - FAPAES - GEC - Mitjans - SPC - STEPV-IV - Teleduca - USTEC-STEs

 
Notícies
Notнcies!
Camins oberts per a una nova educació
[El Triangle, 14 febrer 2005]
Els experts demanen formar els professors abans d'impulsar un programa en l'escola per ensenyar a veure la televisió
[ep, 15 de desembre 04]
Un manifest vol que les escoles ensenyin a interpretar els mitjans de comunicació
[El Punt, 27 de maig 04]
Un manifest proposa ensenyar a "filtrar la informació"
[El Periódico, 27 maig 04]
Per una innovació educativa
[AulaMèdia, 26 de maig 04]
La consolidació d'un projecte
[AulaMèdia, 15 d'abril 04]
El projecte segueix avançant
[AulaMèdia, 11 de març 04]
Unes jornades debaten el paper de les escoles i els mitjans de comunicació
[El Punt, 29 de gener 04]
Periodistes i professors volen activar l'anàlisi dels mitjans entre escolars
[Avui, 29 de gener 04]
Pares, periodistes i mestres volen que l'escola entri als mitjans locals
[Avui, 10 d'agost 03]
Taula per a l'Educació en Comunicació
[GPRB, 24 d'abril 03]
La Taula acorda constituir-se com a plataforma cívica
[AulaMèdia, 5 d'abril 03]
Professors, pares i periodistes exigeixen a l'administració solucions per acabar amb l'"analfabetisme comunicatiu"
[ep, 6 de març 03]
Cap a una Plataforma per l'Educació en Comunicació
[Illacrua, núm. 107, març 03]
L'educació en comunicació
[Fil Directe, 31. 1r quatrim. 2003]
Es constitueix la Taula
[AulaMèdia, 3 març 03]