“Construir mirades”

 

cmirades

La cultura visual està present en tot el trajecte vital de les persones, forma part de les experiències que alimenten els coneixements, el pensament, les emocions i les referències simbòliques que configuren les identitats individuals i socials. La cultura visual ens educa, tant a l’aula com a fora, en qualsevol moment, en un context de sobreexposició audiovisual en el qual infants i joves passen hores i hores mirant i interaccionant amb les pantalles.

Per aquest motiu és més necessari que mai reforçar l’educació visual per a què l’acte de mirar no sigui un exercici irreflexiu sinó que permeti desenvolupar la pròpia creativitat a la vegada que la responsabilitat i l’esperit crític.

Drac Màgic ofereix a tots els centres educatius de Catalunya una nova edició de Construir mirades, un programa orientat a la formació en llenguatges audiovisuals i a la difusió de la cultura cinematogràfica que permet conèixer la seva evolució al llarg de la història, així com la seva riquesa i diversitat. Construir mirades pretén desenvolupar entre infants i joves el plaer de mirar i entendre les narratives audiovisuals tot oferint eines per interpretar els significats i reconèixer les qualitats i les particularitats de les obres audiovisuals.

colomsrec

Construir mirades proposa un conjunt d’activitats on es combinen dinàmiques participatives, creatives i d’anàlisi adaptades a cada edat i relacionades amb els continguts, les competències i les àrees curriculars de cada nivell per recolzar el treball dels equips docents i enriquir les seves programacions amb el coneixement i l’expertesa de Drac Màgic, entitat que des de fa quaranta cinc anys du a terme un treball continuat per a introduir el cinema i la cultura audiovisual a l’escola.

Trobareu totes les activitats a: Construir mirades

Drac Màgic