Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada d'Educació en Comunicació
Suplement especial

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Suplement especial
La Trobada d'Educació i Comunicació -organitzada per la publicació digital AulaMèdia, l'associació Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors i el col·lectiu Teleduca- va aplegar 125 persones, majoritàriament professors de tots els nivells educatius, infantil, primària, secundària de Catalunya i de les Facultats de Ciències de l'Educació i de Ciències de la Comunicació de la UAB, UB, Universitat de Girona i Blanquerna. A la Trobada, també van assistir periodistes interessats en l'Educació en Comunicació.

La Trobada, que es va realitzar el 26 de gener passat a la Casa Elizalde a Barcelona, tenia dos objectius bàsics: realitzar un debat sobre la situació actual de l'Educació en Comunicació i valorar de quina forma es pot potenciar i desenvolupar a les aules -d'una forma efectiva- l'Educació en Comunicació.Resums dels grups de treball


    Documents marc presentats a la Trobada