AulaMèdia
Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Barcelona, del 3 al 14 de juliol de 2006
 
Cursos
 
Infantil i Primària

- La utilització del llenguatge audiovisual a Primària [tarda]
 
- Llegir les imatges a Infantil i Primària  [tarda]
 
- Cinema a Primària: propostes didàctiques  [tarda]
 
 
Secundària

- El Cinema a l'aula de Secundària. Projecte CinEscola  [tarda]
 
 
Internivells

- Seminari
  Educar en Comunicació: propostes i experiències  [matí]
 

[Presentació] [Cursos] [Accés] [Inscripció]