Escola d'Estiu
d'Educació en
Comunicació
      
Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Pati Manning
Montalegre, 7
BARCELONA