AulaMèdia
Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Barcelona, del 3 al 14 de juliol de 2006
 
Presentació

 
AulaMèdia presenta la Primera Escola d’Estiu d’Educació en Comunicació, plantejada com un espai per a la reflexió sobre els nous reptes que l’educació té plantejats. Un espai també orientat a proporcionar coneixements, explicar recursos didàctics, compartir experiències i aprofundir en aquest univers educatiu de l’Educació en Comunicació, innovador, interdisciplinari i d’un enorme poder motivador entre l’alumnat. 

AulaMèdia, en l’any del seu cinquè aniversari, entén que és prioritari realitzar un esforç professional per assentar les bases de la formació contínua en Educació en Comunicació i posar a disposició del professorat nous mapes de navegació en la seva feina educativa: eines de treball per a l’expressió comunicativa i la producció escolar creativa; eines ètiques i d’anàlisi crítica per interpretar qualsevol forma de comunicació; obrir finestres des de les aules a l’aprenentatge comunicatiu que proporciona el desenvolupament de les capacitats expositives i de raonament, de la interiorització dels hàbits de la crítica, de la reflexió i de la reinterpretació de la realitat donada; oferir exemples viables per saber com rendibilitzar els productes audiovisuals amb una finalitat educativa.

Conscients que la formació –en el marc d’una escola d’estiu nova i dins d’un ambient d’intercanvi, de diàleg i de propostes útils– és un element clau per construir una educació oberta, àgil, igualitària i permeable a les noves necessitats socials i tecnològiques, volem encoratjar a tots els ensenyants a participar en les diferents activitats d’aquesta nostra –vostra, en realitat– Primera Escola d’Estiu d’Educació en Comunicació.
 


[Presentació] [Cursos] [Accés] [Inscripció]