AulaMèdia
Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Barcelona, del 3 al 14 de juliol de 2006
 
     Curs
El Cinema a Secundària. Projecte CinEscola

 
Descripció:
Incorporar el cinema a l’aula de Secundària ha de voler dir interpretar, valorar, analitzar críticament, diferenciar entre mirada pròpia i càmera, saber quin paper se li atribueix a l’espectador i quin paper hauria de tenir, descodificar; i, simultàniament, saber expressar-se amb el seu instrumental i amb el seu llenguatge.

Objectius:
· Reflexionar sobre la incidència social del cinema.
· Aportar eines per a l'anàlisi i la crítica de cinema.
· Proposar la utilització didàctica del cinema en les diferents àrees curriculars de Secundària.
· Oferir al professorat eines per fomentar en l'alumnat, actituds actives, crítiques i creatives respecte al cinema.

Continguts:
1.- El precinema i el cinema mut.
2.- El cinema i la cultura audiovisual en el segle XXI.
3.- El cinema com a vehicle per a l'anàlisi social de la realitat.
4.- Llenguatge audiovisual. El muntatge.
5.- Gèneres cinematogràfics.
6.- El guió i l'estructura narrativa. Els personatges.
7.- La trama principal i les subtrames.
8.- Aplicació didàctica del cinema com a recurs en les diferents àrees
9.- Metodologia de treball amb el grup-classe.


Durada: 30 hores
Dates de realització: del 3 al 14 de juliol de 2006
Lloc de realització: Pati Manning (C/ Montalegre, 7. Barcelona)
Horari: de les 16.30 h a les 19.30 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Secundària
Inscripció tancada.

Ramon Breu i Panyella Formador:
Ramon Breu i Panyella
Llicenciat en Geografia i Història. Professor a l'Escola Solc. Membre de la redacció d'AulaMèdia i coordinador de CinEscola.info

[Presentació] [Cursos] [Inscripció]