AulaMčdia
Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Barcelona, del 3 al 14 de juliol de 2006
 
Curs
La utilització del llenguatge audiovisual a Primària

 
Descripció:
Aquest curs iniciarà a l’educador en la didàctica dels mitjans audiovisuals, des d’una perspectiva multidimensional. El curs pretén ser una nova opció, molt pragmàtica, per proporcionar al docent les competències bàsiques que l’apropin a la figura de l’educomunicador, l’especialista en l’educació en mitjans i en les noves formes de la comunicació a tots els nivells, tot oferint coneixements pràctics per convertir els seus alumnes en espectadors, televidents, actius, analítics i crítics.

Objectius:
· Analitzar les possibilitats que aporten les noves tecnologies a l’educació i proporcionar instruments didàctics per a la seva introducció en les aules de Primària.
· Reflexionar sobre el paper que tenen els mitjans audiovisuals a la societat actual.
· Aproximar la figura del docent a les competències del educomunicador.
· Contribuir al desenvolupament d’una actitud crítica per part de l’alumnat davant els textos mediàtics.
· Identificar i saber usar els elements bàsics del llenguatge audiovisual.
· Proporcionar eines que possibilitin l’elaboració de guions de vídeo-ficcions, vídeo-reportatges i vídeo-espots.

Continguts:
· Què ens ofereixen els mitjans audiovisuals.
· Aprenent a llegir el llenguatge audiovisual. Eines de lectura crítica i de producció de textos audiovisuals.
· Disseny d’una activitat de producció audiovisual procedimental.
· Visionat i reflexió de pràctiques docents en l’educació en comunicació audiovisual. 
· Visionat i reflexió de textos audiovisuals.
· Formulació de diferents estratègies educatives per treballar el llenguatge audiovisual en les diferents àrees del coneixement de Primària.
· Nivells d’aprenentatge i exposició als mitjans.
· La producció del missatge audiovisual en l’àmbit educatiu.
· Visionat d’experiències audiovisuals realitzades amb alumnat de Primària.


Durada: 15 hores
Dates de realització: del 3 al 7 de juliol de 2006
Lloc de realització: Pati Manning (Montalegre, 7. Barcelona)
Horari: de les 16.30 h a les 19.30 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Primària
Inscripció tancada.

Júlia Hurtado López Formadora:
Júlia Hurtado López
Llicenciada en Història de l’Art. Diplomada en imatge i so. Membre d'Edumèdia.

[Presentació] [Cursos] [Inscripció]