AulaMèdia
Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació
Barcelona, del 3 al 14 de juliol de 2006
 
Curs
Llegir les imatges a Infantil i Primària

 
Descripció:
En el món visual que viu l’infant les escoles tenen la inquietud d’introduir les imatges com un element més d’ensenyament i aprenentatge. Cal estimular l’aprenentatge de la lectura de la imatge des de les etapes d’Infantil i Primària ja que per  a l’infant és una nova manera de conèixer l’entorn.

Objectius:
- Introduir a l’aula la lectura de la imatge.
- Buscar noves maneres de promoure els aprenentatges a les aules d’Educació Infantil i Primària a partir de les imatges projectades.
- Descobrir el valor educatiu de les imatges pel que fa a la formació global de la personalitat i a l’adquisició de coneixements diversos.
- Estimular noves formes d’aprendre.
- Fomentar l’expressió de la subjectivitat davant els mateixos estímuls visuals.
- Desenvolupar la creativitat dels infants tot estimulant la percepció visual.
- Desenvolupar usos lingüístics diversificats tot llegint amb el suport de les imatges.

Continguts:
1.- Perquè la imatge a l’aula?
2.- La imatge estàtica il·luminada i projectada en pantalla: un mitjà de comunicació i aprenentatge. 
3.- Comprendre el llenguatge de la imatge: diferents plans. Vocabulari més habitual i elements imprescindibles.
4.- Criteris metodològics bàsics: Observació dels missatges, comprensió, debat i lectura del llenguatge audiovisual. Creació i producció de materials. Reflexió sobre els processos implicats. Selecció dels materials.
5.- Rol del mestre i innovació en la intervenció educativa.
6.- Interacció verbal. Desenvolupament de competències comunicatives. Grup gran, grup petit, parelles i llenguatge interior.
7.- La lectura de les imatges partint de les il·lustracions dels àlbums il·lustrats.
8.- Aprendre a llegir. La imatge i el text en els àlbums de Literatura Infantil.
9.- Escriure. La imatge generadora de text.
10.- Aprenentatges transversals: Selecció del material per tema d’interès o pels continguts lingüístics més rellevants.
11.- Coneixement de materials i d’estratègies didàctiques innovadores per al treball de la imatge fixa a l’aula. Com generar una actitud activa i crítica davant la percepció de la imatge.


Durada: 15 hores
Dates de realització: del 10 al 14 de juliol de 2006
Lloc de realització: Pati Manning (Montalegre, 7. Barcelona)
Horari: de les 16.30 h a les 19.30 h
Nivell educatiu del professorat a qui s’adreça: Infantil i Primària
Inscripció tancada.

Teresa Creus i Solà Formadores:
Teresa Creus Solà
Pedagoga. Professora de la UAB. Promotora de Didacticolite. Membre d'Edumèdia.

Maite del Arco
Pedagoga. Promotora de Didacticolite. Membre d'Edumèdia.

[Presentació] [Cursos] [Inscripció]