Tallers de periodisme crític i social

adpc

En l’era de la globalització i de les tecnologies de la informació i la comunicació, els i les joves d’entre 12 i 16 anys estan constantment rebent missatges des de cada cop més diversos mitjans. L’educació en comunicació i l’apropament al món del periodisme i de l’audiovisual és actualment considerada una necessitat per a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge per molts països. Segons una recomanació de la Unió Europea: “les decisions que prenguin les persones al llarg de la seva vida dependran, en part, del que hagi extret dels mitjans de comunicació”. L’educació també és clau per a l’assoliment d’una societat més equitativa i justa, i en la qual dones i homes es relacionin en igualtat de condicions.

Proposem la realització de tallers per a donar recursos als i les joves en matèria de lectura crítica dels mitjans per contribuir a que puguin, independentment de la seva edat, sexe o origen, viure amb la major plenitud possible i en condicions d’igualtat, llibertat i respecte.

Volem contribuir a la formació integral de les i els estudiants de secundària tot col·laborant a la seva alfabetització mediàtica i lectura crítica dels mitjans i dur a terme unes accions pedagògiques i comunicatives per generar canvis i modificacions en el seu imaginari social i fomentar relacions i comportaments d’igualtat. [+ info]

Adpc