Darrere la pantalla
Els dramàtics de televisió

Fitxa didàctica
- Introducció
- Activitats
- Ídols
- Vocabulari
- Bibliografia
- DVD

Maria Parra

ACTIVITATS
1. La classe pregunta

Aquestes preguntes ja han estat respostes per l’equip que forma part de la sèrie al DVD Darrere la pantalla Els dramàtics de televisió, només has de fer memòria:
1.- D’on surten les històries de les sèries?
2.- Quan costa el capítol d’una telesèrie?
3.- Com us poseu d’acord els guionistes per escriure un guió?
4.- Què vol dir “localitzar”?
5.- Què penses del sexe i la violència a les telesèries?
6.- Quines eines es fan servir per escriure un guió?
7.- Quan vareu tardar a gravar tota la sèrie?
8.- Per què les telenovel·les són tan llargues?
9.- Cinema, teatre o televisió? Què prefereixes?
10.- En els càstings, és traumàtic dir que no?
11.- Què passa si una història la escriu més d’una persona?
12.- Quan es fa la música d’una sèrie de televisió?
2. Exercicis
Aquestes són les activitats que proposa el reportatge Darrere la pantalla. Els dramàtics de televisió.
1.- Analitzeu la publicitat de la vostra sèrie preferida.
2.- Escriviu un capítol d’un minut d’una telesèrie.
3.- Escriviu quins temes tracta la vostra sèrie preferida. 
4.- Opina. Les sèries afecten el nostre comportament?
5.- Exercici pràctic. Fer el guió, gravar i editar el capítol d’una telesèrie.
Per exemple:
     - Amors i desamors.
     - Crims.
     - Històries quotidianes.
     - ...............................
- MOLT IMPORTANT: Cal treballar en equip!
3. I més activitats...
Ara, haureu de respondre a les següents qüestions sols o amb l’ajuda del professor o de la professora.
1.- Al començament del DVD hi ha una petita representació del que és la gravació d’una telenovel·la. De fet és una paròdia del que serien aquest tipus de sèries. Quins elements es ridiculitzen? 
2.- Hi ha altres elements dels culebrots que es podrien ridiculitzar?
3.- Per fer aquesta paròdia cal ser conscients i molt crítics amb el que estem mirant a la televisió. Per exemple, d’una sèrie de policies es podria ridiculitzar el fet de que els personatges coneixen la composició química i les seves reaccions per resoldre els crims. O d’una sèrie d’adolescents es pot destacar el llenguatge que fan servir els personatges. Trieu dues sèries que s’estiguin emeten actualment i feu un llistat dels elements dels que es podria fer una paròdia.
4.- Els guionistes del reportatge opinen que la ficció televisiva també serveix per normalitzar alguns temes que havien estat tabús en la nostra societat. Hi estàs d’acord? Podries posar algun exemple?
5.- Quins temes d’actualitat creus que podrien representar-se a les sèries i que encara no s’hagin tractat?
6.- Ara penseu en les sèries que més us agradin. Què és el que us enganxa? Al reportatge es parla de que la identificació amb els personatges hi té molt a veure. Hi ha altres factors que us afectin?
4.- Crítics de televisió
Ara us proposem que analitzeu en grups una sèrie de televisió. Cada grup escollirà una sèrie, però intenteu que siguin de diferent temàtica per tenir una idea més amplia del panorama televisiu actual. Per tenir una idea més amplia, podeu mirar diferents capítols als webs de les diferents cadenes.

Tingueu en compte els següents factors:

a) Temes que es tracten. Feu també una valoració de la visió que es dona d’aquests temes (si són temes d’actualitat, si es fa de forma realista, elitista...)

b) Públic, o públics, a qui creieu que s’adreça la sèrie.

c) Hi ha personatges arquetipus? Defineix-los.
 

d) La publicitat:
- Productes que es promocionen i relació amb el públic a qui s’adreça la sèrie.
- Com i quan apareix la publicitat. No us fixeu només en els patrocinadors, mireu la quantitat de marques que surten en pantalla de forma indirecta (bosses de la compra, roba, taules plenes de menjar...).
e) Com es promociona, o s’ha promocionat aquesta sèrie.

f) Caracterització dels personatges. Seleccioneu un personatge i digueu quina feina s’ha fet per caracteritzar-lo, des del vestuari i maquillatge fins al seu llenguatge. A vegades hi ha efectes de so que també ajuden.
g) Espais i moments del dia que es fan servir i ambientació. No cal que analitzeu tots els espais, però podeu triar algunes seqüències on la relació entre el que es vol transmetre i l’escenari estigui molt lligat. Per exemple, una escena d’amor a la nit, plovent i al mig d’un pont.

h) Quin paper té la música en cada moment. Creieu que suggestiona massa? A vegades es fa servir aquesta suggestió per cobrir alguna mancança del guió o de l’ambientació en cinema, però a la televisió té un paper indispensable perquè es busca aquesta ràpida identificació.

i) Valoració global de la sèrie.

j) Tingueu en compte la tipologia de sèries que analitzeu (si són diàries, setmanals, sitcoms, etc) i compareu la qualitat dels arguments, diàlegs, decorats, etc.
 

 
5.- Creant personatges
Imagineu que us encarreguen la caracterització dels següents personatges. Els heu de descriure físicament, però també els heu de vestir i maquillar i també de donar un llenguatge i gesticulació pròpies. Treballeu en parelles i després feu una poseu en comú els vostres resultats per veure com pot canviar un personatge a partir d’un mateix guió.

a) En Joan és un noi d’uns vint anys que estudia biologia i que viu sol amb la seva àvia. Està enamorat de la Sara, una noia a la que coneix des de petit. La seva afició principal és el cinema fantàstic.

b) La Júlia és una noia de quinze anys que viu amb els seus pares i amb el seu germà de deu anys, amb el que es porta molt malament. No li agrada gaire estudiar i només vol anar de compres amb les seves amigues. 

c) En Marc és un periodista de quaranta anys separat fa anys de la seva dona i amb una filla adolescent amb la que es porta molt bé. Treballa tot el dia, menja molt malament i gairebé no dorm a la nit.

d) La Teresa és una jubilada de setanta anys que no s’ha casat ni ha tingut fills, però que té un nebot de trenta amb el que té molta relació. Quan era jove va lluitar molt activament per la millora del barri on vivia i quan va arribar la democràcia, va formar part de les llistes electorals de la seva ciutat.
 

Després de posar en comú les vostres caracteritzacions, analitzeu-les també.
- Creieu que us heu deixat portar pels tòpics o els prejudicis a l’hora de caracteritzar aquests personatges?
- La vostra intenció ha estat identificar el personatge amb algun tipus d’espectador o només volíeu donar-li profunditat i complexitat? Es poden aconseguir totes dues coses?
- Trieu les caracteritzacions que més us hagin agradat i justifiqueu la vostra tria.
 
6.- La classe opina
Ara que ja coneixeu millor els dramàtics de televisió ja podeu opinar sobre algunes qüestions i organitzar un petit debat a la classe.

- Per evitar que els espectadors imitin certs comportaments poc recomanables (violència, intolerància, etc.) què creus que s’hauria de fer?

a) Censurar o prohibir temàtiques i cert tipus de llenguatge en algunes franges horàries.
b) Donar a conèixer els continguts de la sèrie abans de començar mitjançant símbols a la pantalla i després que cadascú decideixi.
c) Res, que cada persona pensi i faci el que cregui convenient. No podem controlar tot.
d) Altres.
- Us sentiu representats en les anomenades sèries d’adolescents? Hi ha algun personatge amb el que us hi identifiqueu? Abans de respondre, tingueu en compte factors com: el vestuari, el llenguatge amb el que s’expressen, les relacions amb la família i els amics, les situacions que viuen.
 
Introducció
Activitats
Ídols
Vocabulari
Bibliografia
DVD


AulaMèdia

La col·lecció de DVDs Darrere la pantalla és una iniciativa d'AulaMèdia i Objectiu Comunicació
Podeu sol·licitar el DVD Els dramàtics de televisió aquí: