Els Dramàtics de Televisió
- Tercer DVD de la col·lecció "Darrere la Pantalla"-

Totes les televisions inclouen serials en la seva programació, però sabem com es produeixen? Aquest DVD recull diferents aspectes dels dramàtics a televisió: la construcció de la narració dramàtica, la inclusió de la publicitat en les sèries, els efectes del missatge narratiu sobre els telespectadors, etc.

Com els altres DVDs de la col·lecció Darrere la Pantalla, aquest inclou les propostes didàctiques "la classe pregunta" i els "exercicis", apartats que es completen amb una guia didàctica que podeu trobar a Internet.


Ara pots trobar Els Dramàtics de Televisió i els altres DVDs de la
Col·lecció "Darrere la Pantalla" a les botigues d'ABACUS Cooperativa

AulaMčdia
Educació en Comunicació