Redacció AulaMčdiaRedacció AulaMčdia
Quč és AulaMčdia?
Activitats 2002

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
Editorial EDITORIAL -Editorial Projecte EduCom, primera fase. "El Projecte EduCom ha arribat al final de la primera fase. En l'apartat EduCom d'aquest web podreu trobar els articles que fan referència a Catalunya. En els propers mesos hi inclourem els articles del País Valencià i de les Illes Balears. En aquesta primera fase es recullen 9 articles presentats en dos blocs, el primer ens parla del marc socioeducatiu de l'Educació en Comunicació i de les possibilitats d'integració en el currículum; i el segon bloc ens mostra què s'està fent en el camp d'Educació en Comunicació, recollint les experiències més innovadores sobre educació en premsa, en ràdio i en televisió." Editorial
Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - La ràdio a Secundària. Josep M. Fernández i Projecte EduComCarme Zaragoza. "L'Educació Secundària Obligatòria ha de contemplar l'Educació en Comunicació com una matèria bàsica i prioritària que ha d'incloure tant les noves tecnologies de la informació com els mitjans tradicionals i les altres formes de comunicació característiques de la nostra societat: cinema, fotografia, còmic, ràdio, etc. L'Educació en Comunicació ha de facilitar un coneixement global i progressiu de cada un dels mitjans i dels seus llenguatges sense deixar de banda cap forma comunicativa. L'Educació Obligatòria ja no ha de garantir només un aprenentatge eficaç de la lectoescriptura de textos escrits, sinó assegurar també la lectura i l'escriptura de tot tipus de textos o documents: icònics, audiovisuals, radiofònics, periodístics, telemàtics, etc." Projecte EduCom
Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - Revistes del CRP de Sabadell. M. Antònia Bartolí, Esteban Chavala, Montserrat Fons i Tona Sallent. "Una de les Projecte EduComfuncions dels responsables dels Centres de Recursos Pedagògics és la de cercar estratègies per dinamitzar l’intercanvi d'informació i d'experiències entre el professorat de nivell no universitari per tal d'incentivar i potenciar les innovacions que ajudin a millorar la pràctica docent. Així, dintre d'aquest marc és on se situen les experiències de La Ceba, Ei!!Mira-te-la i la B-124, ja que s'aconsegueix un resultat de qualitat tant de contingut com de forma. La cura del llenguatge i del disseny, o bé l'especial atenció en la selecció i el plantejament dels temes en són bons exemples." Projecte EduCom
Projecte EduCom PROJECTE EDUCOM - Projecte Televisió: de casa a l'escola. Carme Ribes. "Creiem que és imprescindible ensenyar els infants i joves a Projecte EduComveure la televisió, de manera crítica i racional. La televisió transmet uns determinats valors i contravalors que l'escola ha de conèixer i treballar si no vol que se la continuï "acusant" de carca i ancorada en un passat molt allunyat, de la realitat social que els infants i joves viuen fora de l'escola. Com una de les moltes o poques escoles de Catalunya, (depèn del punt de vista que es prengui) al CEIP Francesc Burniol d'Argentona, fa temps que s'estan realitzant "experiències puntuals" sobre els mitjans de comunicació i en concret sobre la televisió. A partir del material proporcionat pel Departament d'Ensenyament, s'ha volgut fer una proposta més coherent i completa i per això s'ha iniciat el "Projecte televisió: de casa a l'escola", un projecte d'actuació compartit entre l'escola i les famílies per aprendre a veure la televisió." Projecte EduCom
Pissarra
Pissarra
Espiral  Espiral
L'associació Espiral. Educació i Tecnologia organitza l'1 de juny, dissabte, una Jornada sobre "Materials Educatius Multimèdia" al Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats. Espiral
Espiral
APC  APC
La Association for Progressive Communications recull en el seu web el Premi Betinho de comunicacions, que aquest any s'ha atorgat al projecte de vídeo Veus de Dones, que dòna veu a les dones pobres de Nairobi (Kènia). APC
APC
Rądio Drassanes  Ràdio
Ràdio Drassanes torna a fer emissions. Amb la ràdio, el CEIP Drassanes pretén obrir un espai de participació i comunicació, en què els nens i les nenes de l'escola s'expressin dins l'entorn del seu barri. Rądio Drassanes
Rądio Drassanes


Subscripció gratuïta a AulaMèdia


 
Intro
Premsa
Ràdio
Televisió
Material
Revistes
Llibres
Educom
Primària
ESO
Aula
Formació
Enllaços
Pissarra