Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Projecte EduCom, primera fase
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
      El Projecte EduCom ha arribat al final de la primera fase. En l'apartat EduCom d'aquest web podreu trobar els articles que fan referència a Catalunya. En els propers mesos hi inclourem els articles del País Valencià i de les Illes Balears. 

      En aquesta primera fase es recullen 9 articles presentats en dos blocs, el primer ens parla del marc socioeducatiu de l'Educació en Comunicació i de les possibilitats d'integració en el currículum; i el segon bloc ens mostra què s'està fent en el camp d'Educació en Comunicació, recollint les experiències més innovadores sobre educació en premsa, en ràdio i en televisió. Experiències de referència, ja sigui per la seva innovació pedagògica o per la consolidació i integració al centre on es realitzen, mostrant, doncs, la possibilitat de ser desenvolupades en altres centres educatius. 

      El Projecte EduCom també aporta elements de reflexió sobre l'Educació en Comunicació per al professorat  i la necessitat d'implementar-la en els continguts curriculars. D'aquesta manera, mostra les grans possibilitats didàctiques que ofereix l'Educació en Comunicació, potenciant l'anàlisi, la crítica quan treballem els continguts comprensius, i impusant un model educatiu participatiu, actiu i grupal quan treballem els aspectes expressius. 

AulaMèdia