Portada AulaMèdia
Máscaras y espejismos
Una aproximación al impacto mediático. Del análisis a la acción

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Cinescola
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
El Grup Spectus ens presenta en aquest llibre un brillant compendi de propostes per analitzar els mitjans de comunicació, els seus contextos, els seus missatges i les seves mediacions.  L'obra reflexiona sobre la importància dels mitjans de comunicació en el món actual, sobre el seu grau d'influència, el seu paper en el concert mundial o el grau de consciència individual i col·lectiva que tenim de la seva importància.

Cada capítol s'estructura amb una primera part de reflexió, una segona de propostes didàctiques -que demostren un coneixement molt realista de l’alumnat d'avui- i conclou amb una bibliografia i una filmografia de gran utilitat. 

Aspectes fonamentals per a l'anàlisi crítica dels mitjans com la manipulació, el component emocional dels missatges mediàtics, la simplificació de la realitat, els estereotips, la informació (un capítol molt aconseguit) o la publicitat configuren una bateria d'eines que rearmen teòricament i pràctica el professorat, per tal de caminar més segur en l'Educació en Comunicació.

Altre cop el professorat elabora, i molt bé, material per a l'educació dels mitjans, probablement cansat d'esperar la passivitat de les institucions i dels propis mitjans de comunicació que tenen una responsabilitat clara en aquest camp i que eludeixen.

Máscaras y espejismos, és un instrument per fer que l'alumnat es doti d'uns instruments d'anàlisi i interrogació que portin els nois i noies a qüestionar-se ells mateixos la comunicació que els arriba. Una obra imprescindible pels interessats en educació en mitjans, sense complexos i amb creativitat.

Es pot dir que amb les activitats proposades sobre l'anàlisi crítica dels mitjans avancem una mica més en la gran tasca de formar espectadors. El llibre aposta perquè ens relacionem amb els mitjans de comunicació  d'una manera més responsable, amb plena consciència del què fem, gaudint dels mitjans però sense ser-ne esclau o addicte. Es tracta, i això ho entenen  molt bé els professors del Grup Spectus, que la televisió i els mitjans de comunicació tinguin un lloc normalitzat, emparat per la reflexió i el sentit crític, en la vida dels nois i de les noies, en la vida de la ciutadania.

Ramon Breu
Grupo Spectus
Máscaras y espejismos
Una aproximación al impacto mediático. Del análisis a la acción
Ediciones de la Torre
Madrid, 2004