Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Per una Formació Global
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
      La formació del professorat és un dels aspectes més importants a l'hora d'implementar l'Educació en Comunicació (EC) en l'educació formal. No només en la formació inicial del professorat, sinó també en la formació permanent.

     Aquest va ser un dels temes que es van tractar a la Trobada d'Educació en Comunicació del gener passat. En les conclusions del grup de treball sobre formació del professorat es recull la necessitat d'ampliar els crèdits que fan referència tant a l'estudi dels Mitjans de Comunicació com a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), ja que és escàs el "temps que els Plans d'estudi de les universitats tenen reservat per a la formació dels futurs professionals en l'educació i en comunicació a l'EC."

     En el camp de la  formació permanent, el Grup de treball feia palesa la necessitat de "suplir les deficiències formatives amb els cursos destinats a tal fi" i oferir al professorat: "una formació tècnico-expressiva, una formació en l'aplicació didàctica dels mitjans com a eina i finalment una formació en l'anàlisi crítica." En definitiva, oferir una Formació Global en el camp de l'Educació en Comunicació. 

Francesc-Josep Deó