Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Educació local, educació global
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
     Moltes vegades des dels centres docents es vol posar en marxa algun treball de producció audiovisual, però ensopeguen amb una manca d'equipament (càmeres, taules d'edició, micros, etc.) Una possibilitat per solventar aquestes deficiències és obrir una línia de col·laboració amb els mitjans audiovisuals d'àmbit local. Això permet l'alumnat entrar en contacte directe amb un mitjà de comunicació, que a més a més és molt pròxim a la realitat del centre, permet el coneixement tecnològic i expressiu del mitjà a través de la producció de petits programes. Al mateix temps, els aproxima al coneixement global de com es construeix el discurs informatiu. 
     Respecte aquesta col·laboració entre les televisions locals i els centres docents, cal destacar el treball de dinamitzacióque ha realitzat Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors a través de les Convocatòries d'ajuts per a l'educació en comunicació Vine fes Ràdio! Vine i fes TV! Una mostra d'aquestes experiències han quedat recollides al llibre Educació i Televisió Local
     Però la potenciació d'aquestes col·laboracions no és funció -almenys no únicament- d'associacions com Mitjans. Quan s'adonaran les televisions locals, públiques i també les privades, del seu potencial i responsabilitat socioeducativa? O és que la televisió local només ha d'informar i entretenir? I sobretot, quan s'adonaran les institucions educatives locals i també les autonòmiques de la importància dels mitjans locals per potenciar l'Educació en Comunicació? 
Francesc-Josep Deó