Educació i Televisió Local  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     La publicació Educació i Televisió Local que ha editat Mitjans amb l'ajut de la Fundació Jaume Bofill consta de dues parts, una primera on trobem dos articles introductoris, un sobre la situació de les televisions locals i l'altre sobre les possibilitats educatives d'aquest tipus de televisions. La segona part està dividida en tres blocs, en els quals es recullen algunes experiències de col·laboració entre centres d'ensenyament -de Primària, de Secundària i educació no reglada- i les televisions locals.

     En ell llibre podem trobar un conjunt de reflexions teòriques i de propostes pràctiques que demostren la validesa i la rellevància de l'educació audiovisual i la necessària aproximació de les televisions locals als centres educatius. També ens proposa compartir experiències entre tots dos mons i reclama aquesta aproximació per dotar de sentit la funció pública dels mitjans de comunicació local, i concretament, de la televisió.

Francesc-Josep Deó (ed.)
Educació i Televisió Local
Mitjans i Fundació Jaume Bofill 
Barcelona, 2000