Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
S'obre una nova etapa
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Ciescola
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Editorials
Correu

Ha costat molt de temps i d’esforços però finalment s'obre una nova etapa per l'Educació en Comunicació (EC). El Departament d'Educació ha posat en marxa un Programa d'Educació en Comunicació Audiovisual. Aquest Programa ve a sumar-se a altres iniciatives sobre EC d'altres administracions com el Consell d'Audiovisual de Catalunya (CAC), l'Institut Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona (IMEB) o l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, comentades ja en l'editorial d'AulaMèdia de desembre passat.

Es tanca així una etapa "poc transparent", on NO ha estat possible el diàleg amb el Departament d'Ensenyament. Sembla que ara es tindrà en compte el treball de les entitats i associacions que fa anys treballem en el camp de l'Educació en Comunicació. Per tant s’obre una etapa de diàleg i també de col·laboració.

Però no està tot fet, cal seguir pressionant per seguir avançant en la consolidació de l'EC, queden encara moltes qüestions pendents. El següent pas és -indubtablement- la definitiva incorporació en el currículum obligatori de l'Educació en Comunicació i la implementació en els centres educatius d'una coordinació d'audiovisuals (educomunicador/a) que assessori i impulsi l'educació en mitjans des d’una perspectiva innovadora. Però estem convençuts que, com dèiem fa mesos, <<no podem parlar ”d'innovació educativa” en els centres docents sense tenir en compte la formació en comunicació del professorat.>> Una formació que posi l'accent en l'anàlisi crítica dels continguts mediàtics i dels mateixos mitjans.

Ens queda camí, i per fer aquest camí necessitem reforçar el treball de totes aquelles associacions, sindicats o col·lectius (professorat, periodistes, pares i mares, etc.) preocupats per l'Educació en Comunicació; i al mateix temps necessitem consolidar un espai comú de confluència i d'intervenció social com és la Taula per l'Educació en Comunicació, una plataforma cívica que ha portat -i seguirà portant- totes aquestes demandes a l'administració educativa.

 
Francesc-Josep Deó
Coordinador d'AulaMèdia
AulaMèdiaAulaMèdia