Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia "Juguem amb la ciència"

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     Enguany és el tercer curs acadèmic en què Ràdio Llavaneres (107.8 FM), la ràdio del nostre poble, programa "Juguem amb la ciència". Amb ell, volem millorar la cultura científica dels joves i menys joves del nostre poble, tot aprofitant la difusió que té un programa de ràdio enfocat a la ciència. Aquest programa intenta apropar la ciència a tothom, perquè és necessari que els científics difonguin els coneixements d’una manera entenedora per a tots. Com a mestres i professors, doncs, ens pertoca difondre i fer entenedora la ciència entre el nostre alumnat, emprant totes les eines de què disposàvem.

     Però, com podem engrescar el jovent en el camp de la ciència? No els podem dur al cinema, al teatre o a patinar. L'interès per la ciència difícilment s'aprèn en una pel·lícula, en una obra de teatre o fent esport. Si els fem llegir llibres de ciència, la reacció pot ser contrària, ja què això ja és fa a classe. És per tot això que ens cal cercar nous al·licients, perquè el jovent i tothom en general s'interessin pel món de la ciència.

     Aquí us exposem una nova eina, l'experiència d'un programa de ràdio que ens permet "jugar i aprendre amb la ciència". Després de ser desenvolupada durant uns anys, ens permet de garantir un augment en la inquietud per la ciència en els participants, alumnes i professors, així com en els oients, ciutadans del poble amb tot tipus d'estudis i professions. "Juguem amb la ciència" és un espai de divulgació científica que tracta d'involucrar els nois i noies, en edat escolar, i a totes les persones interessades en un marc ampli del concepte de ciència.

     En el programa, participa tothom, des dels més petits de 6è, de l'Escola de Primària, passant per l’alumnat de 1r i 2n cicle d’ESO, fins a l’alumnat de Batxillerat de l'IES Llavaneres.

La programació inclou:

- Presentació del programa, dels conductors, tècnics i participants.
- Comentaris entenedors, fets pels propis alumnes, d’alguna notícia de caire científic extreta dels mitjans de comunicació, o bé proposada per ells mateixos. Per exemple, el genoma humà i d'altres éssers vius, l'ecologia i el problema del forat d'ozó, la SIDA, etc.
- Recull de biografies i moments importants de la ciència, des d'Einstein, madame Curie o Lavoisier fins al descobriment de l'electró o dels raigs X.
- Entrevistes a alguns professionals de la ciència: metges, el bibliotecari, professorat dels dos centres educatius, etc.
- El concurs amb preguntes d’àmbit científic.
- Informació sobre les sortides professionals relacionades amb el camp de la ciència.
- Petites xerrades-exposicions d'alguns treballs de recerca.
- Música escollida pels participants. 
- Comiat i agraïments.
Cada programa es desenvolupa de manera diferent, però, hi ha uns apartats comuns a tots ells:

     Les notícies, que van acompanyades d’importants comentaris-resums preparats pel propi alumnat (del mateix nivell que els participants en l’apartat del concurs). Aquestes notícies seran de química, biologia, física, matemàtiques, astronomia, geologia, etc. Ciència, ciència i més ciència.

     El concurs, la part més esperada per tots els participants, es desenvolupa en quatre nivells diferents, en funció del curs dels alumnes que hi participen, formulant sempre preguntes al seu abast. Així, hi ha un primer nivell per a l'alumnat de Primària, després un altre per als de 1r cicle d’ESO, un tercer per als del 2n cicle d’ESO i, finalment, el nivell “més difícil” per a l’alumnat de Batxillerat. 

     En cada programa hi participen 3-4 alumnes del mateix nivell. Cada concursant ha de contestar cinc preguntes, cada una de les quals és acompanyada de tres possibles respostes, i d'elles només una n'és la correcta. La dificultat, així com la puntuació, van augmentant amb l’ordre de les preguntes. Les respostes correctes s'expliquen amb detall, també es discuteix el perquè de les respostes incorrectes. Com es tracta d'un concurs per aprendre i jugar amb la ciència, procurem que les primeres preguntes sempre les contestin bé. Cal animar els alumnes participants per la seva valentia, i a la gent en general, perquè perdin aquesta "por" a tot el que porta l'etiqueta de ciència o científic.

     També hi ha programes monogràfics o específics quan els alumnes i/o professors ens ho demanen. Així es realitzen els programes centrats en entrevistes, o bé en temes monogràfics sobre les drogues, els treballs de recerca, etc.

     Acabem el curs, i per tant el programa, amb un Acte de Cloenda, on tots els participants, professors i familiars són convidats. En aquest acte, amb berenar pel mig, s'entreguen els premis gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres (n'hi ha per a tots els participants). Aquest acte es realitza a finals de maig a l'IES Llavaneres.

Conclusions
     Després d’aquests anys d'experiència creiem que les més importants són:

  • Cal que el programa sigui dinàmic. Cal procurar que tots contestin alguna/es preguntes bé. Que se sentin importants amb allò que fan.
  • Hem aconseguit una forta participació de l'alumnat en el programa, així com un bon índex d'audiència.
  • De mica en mica va creixent l’interès per la ciència a Primària, a Secundària i al poble en general.
  • S'aconsegueix una relació distesa entre alumnat i ciència.
  • En ser la ràdio del poble, la seva emissió arriba a tothom.
  • En ser una ràdio pròxima a l'audiència, podem entrevistar personatges del món cultural del poble, el bibliotecari, el farmacèutic, etc. Això fa augmentar l'interès de la gent per escoltar el programa.
     Si us animeu a realitzar aquesta experiència penseu que a la majoria de ràdios dels pobles on esteu ensenyant els sorprendrà la idea de fer un programa de ràdio sobre ciència i, a més a més, amb alumnes. Però, d’altra banda, segur que us ajudaran a realitzar aquesta tasca, que nosaltres pel fet de ser mestres i/o professors de l’àmbit científic podem desenvolupar. Podem millorar el nivell científic del nostre alumnat i, potser, fins i tot de la gent que escolta el programa. Només cal que tots ens posem en marxa.

Carme Zaragoza Domènech
Josep M. Fernández Novell