Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
Trobada 2003. Mostra d'experiències
 "Ràdio Drassanes"
AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Breu descripció de la proposta
Creació de la ràdio escolar a través d’internet. Amb aquesta experiència educativa pretenem poder atendre a la diversitat del nostre alumnat (molta diversitat, tant pel que fa als orígens, llengües i cultura com pel que fa als ritmes d’aprenentatge) reforçant el paper de cadascun d’ells: tots tenen un paper dins el programa de ràdio, i no n’hi ha cap que sigui més important que un altre.

Amb Ràdio Drassanes utilitzem les eines multimèdia per a millorar la tasca educativa pel que fa a les competències bàsiques de la llengua catalana i al mateix temps treballem els aspectes d’autoestima dels nois i noies, ja que tots poden fer molt i tots són molt importants. A més a més, d’una forma agradable i divertida se n’adonen que són  capaços de treballar amb responsabilitat i que utilitzen  el català tant a nivell escrit com oral, i que ho fan sense problemes.

Amb la ràdio del CEIP Drassanes pretenem obrir un espai de participació i comunicació, que els nens i nenes de l'escola s'expressin dins l'entorn del seu barri i que donin a conèixer les seves experiències

Objectius
- Treballar la notícia periodística fomentant la comprensió lectora.
- Conèixer les diferents tipologies de programes de ràdio: informatius, musicals, magazine, etc.
- Saber realitzar una entrevista treballant l’estructura d’un diàleg.
- Utilitzar el català com a vehicle normalitzat de comunicació.
- Saber expressar les diferents opinions amb respecte.
- Elaborar un guió escrit previ a la gravació.
- Organitzar-se per grups per tal de repartit tasques i responsabilitats.
- Memoritzar frases i millorar l’agilitat lectora per poder fer una bona gravació del programa.
- Gaudir amb la ràdio.

Entitats col·laboradores
- Ravalnet (Xarxa Ciutadana del barri del Raval que allotja en el seu servidor els programes).
- XTEC-Ràdio (promocionant la nostra experiència educativa linkant la nostra web en el seu apartat).
- AulaMèdia (promocionant la nostra experiència educativa linkant la nostra web en el seu apartat).

Metodologia
Grups de treball i treball per projectes.

Fases i durada
Fases:
   Presentació de l’activitat als alumnes.
   Visita a emissores de ràdio.
   Escoltar diferents programes de ràdio.
   Parlar amb una periodista.

Organització per grups:
   Cada grup de treball realitza un programa de ràdio.
   Han de triar com es diu el programa, sobre què parlarà, a qui
   entrevistarà, quines músiques necessitarà, etc.
   Elaboració del guió.
   Assaig del programa.
   Gravació del programa.
   Escoltar els diferents programes per internet.

Durada:
   Aproximadament, l’elaboració de cada programa: 2-3 mesos. 
   Escoltar el producte final és atemporal, ja que estan penjats a internet i
   es poden sentir sempre i des de qualsevol lloc.

Què s'ha fet fins ara.
Programes realitzats: A Ràdio Drassanes podeu escoltar els següents programes:
- Sí sí Drassanes sí!!!
- La ràdio del món.
- La ràdio informativa.
- Entrevista amb Sebastià Sorribas.
- Entrevista a la gent del barri.
- Els matins del Drassanes.
- Raval Plus.
- Hola Raval.
- Els emperadors del Drassanes.
- Drassanes Plus.
- El món de la música.
- El barri  del món.
- Drassanes informa

Difusió realitzada de l'experiència

Internet:
Web del CEIP Drassanes:
     www.xtec.es/ceipdrassanes 
Web de Ràdio Drassanes:
     www.xtec.es/ceipdrassanes/radio.htm
 Web de Ravalnet:
     www.ravalnet.org/ravalmedia
 Web de la Xtec Ràdio:
     www.xtec.es/radio/sintonitza.htm
 Web d’AulaMèdia:
     www.aulamedia.org/aula2.htm

Xerrades:
Presentació en les jornades tècniques del Projecte Educatiu de Ciutat 2002

Valoració
La valoració que fem és molt positiva ja que s’aconsegueixen els objectius plantejats i els nens i nenes estan orgullosos del treball realitzat.

 
Anna Pérez
Anna Pérez
és coordinadora d'informàtica i mestra d'Educació Primària del CEIP Drassanes de Barcelona.
Ràdio Drassanes