Voces y Culturas  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     Aquest número doble de Voces y Culturas està dedicat, en l’apartat central, a estratègies i conflictes culturals. En volem destacar l’informe sobre Educació i Comunicació, que ocupa una bona part d’aquesta
 edició. Mario Kaplún, Roberto Aparici, Francisco Sierra Caballero, Len Masterman, Agustín García Matilla i Guillermo Orozco Gómez, analitzen des d’òptiques diverses la sempre conflictiva dialèctica educació-
comunicació. És de destacar l’interessant article de Mario Kaplún «Pedagogía de la Comunicación», en què l’autor analitza aquesta temàtica inspirant-se en un dels grans precursors de l’educació popular, Célestin Freinet. Des d’aquesta perspectiva, Kaplún intenta desmitificar les tendències «tecnologistes» de l’ensenyament dels mitjans, i planteja la necessitat de la interacció entre educador i educand, que no han de ser considerats com a mers emissor i receptor del procés educatiu (i comunicatiu). La manera d’aconseguir aquesta interactivitat no seria altra que l’apropiació del coneixement per part dels educands mitjançant la seva potenciació com a emissors. (Extret de Senderi, número 1, maig 1998)

Voces y Culturas
Voces y Culturas SCP
Barcelona 1997