Darrere la pantalla
Una visita guiada a la televisió

Fitxa didàctica
- Introducció
- Activitats
- Audiències
- Vocabulari
- Bibliografia
- DVD

Ramon Breu

VOCABULARI

Audímetre: Aparell que permet recollir les diverses operacions que fa un telespectador amb el seu televisor, com per exemple, canviar de canal, saber quant temps està mirant un programa, etc. L’audímetre permet obtenir una informació molt precisa de les preferències dels telespectadors.

Atrezzo: Conjunt d’objectes i elements del mobiliari que s’utilitzen per ambientar una pel·lícula, una sèrie o qualsevol programa de televisió.

Careta: És la carta de presentació d’un programa, ja que és el primer element audiovisual que veiem.

Continuïtat: És el departament que s’encarrega de punxar les diverses peces en l’ordre fixat per l’escaleta d’emissions, i que controla que el so i la imatge arribin correctament als aparells de televisió.

Crèdits: Títols, llistat nominal de totes les persones que han col·laborat d’una manera o d’una altra en la realització d’un programa de televisió i que s’inclou al principi i/o al final del programa.

Editor/a: És el responsable de fer la selecció de les notícies que s’inclouen en un informatiu i de determinar el seu ordre (amb quina peça s’obre cada secció, per exemple, quin és el tema del dia que obre l’informatiu, etc.) 

ENG: (Electronic News Gathering, literalment vol dir captació electrònica de notícies). És tracta d’un/a periodista audiovisual, és a dir, que redacta les notícies però també enregistra i edita les imatges.

Escaleta: És el document on es relaciona tot el que surt per antena, ja sigui publicitat, programes, informatius, autopromocions, etc. amb l’hora exacta d’emissió i l’ordre en que s’ha d’emetre.

Guionista: Autor/a de guions o persona que treballa en la redacció de guions. El guió pot ser escrit en equip, redactat per un escriptor especialitzat o pel mateix/a director/a.

Il·luminador/a: S’encarrega de col·locar els llums que han d’il·luminar els diferents decorats o espais del plató, i també de les persones que han d’aparèixer per pantalla.

Maquillador/a: professional especialitzat en l’aplicació de perruques, postissos, maquillatges i altres additaments per transformar o adequar el físics dels actors/actrius; dels presentadors/presentadores o participants a les exigències del guió i/o de la il·luminació dels programes de televisió.

Muntador/a d’àudio / Muntador de vídeo: El muntador/a d’àudio s’encarrega de construir la banda sonora d’un programa unint veus, so ambient, músiques i efectes de so. El muntador de vídeo organitza i estructura les imatges.

Prime-time: Franja horària que va de les 20:30 a les 00.00 hores, considerada de màxima audiència de la programació de televisió.

Productor/a: En el món de la televisió és la persona que s’encarrega de posar en marxa el programa, convocar els convidats, atendre’ls, etc.

Promos: Espais promocionals de la programació d’una cadena. Acostumen a utilitzar molts efectes gràfics i de muntatge per cridar l’atenció dels telespectadors.

Realitzador/a: Es tracta de la persona que, des del control tècnic de plató, controla què s’emet en cada moment per antena. Punxa els diferents plans que enregistren les càmeres; tira la careta del programa i els crèdits, etc.

Redactor: S’encarrega d’escriure les notícies, reportatges o altres peces audiovisuals, després d’aconseguir tota la informació necessària.

Regidor/a: Persona responsable de l’organització del plató durant l’enregistrament d’un programa. És el representant del realitzador i transmet a la resta de l’equip les ordres d’aquest que li arriben del control de realització a través d’un circuit intercomunicador.

Talk show: Gènere televisiu que consisteix en un seguit d’entrevistes conduïdes per un presentador i, en ocasions, simultanejades amb actuacions musicals. 

Tècnic/a de so: S’encarrega que el so de plató, ja siguin converses, entrevistes, notícies, cançons, etc. arribi correctament a través dels micròfons.

Zàpping: Acció de repassar sistemàticament la programació dels diferents canals de televisió, saltant de l’un a l’altre per mitjà d’un comandament a distància.
Introducció
Activitats
Audiències
Vocabulari
Bibliografia
DVD


AulaMèdia

La col·lecció de DVDs Darrere la pantalla és una iniciativa d'AulaMèdia i Objectiu Comunicació
Podeu sol·licitar el DVD Una visita guiada a la televisió aquí: