Darrere la pantalla
Una visita guiada a la televisió

Fitxa didàctica
- Introducció
- Activitats
- Audiències
- Vocabulari
- Bibliografia
- DVD

Ramon Breu

INTRODUCCIÓ
1. La importància de la televisió en la societat actual

La televisió afecta el nostre comportament de manera directa, contribueix a centrar les nostres converses, a regular els nostres hàbits, a promocionar modes, temes d'interès, a crear opinió... La televisió té la capacitat de moldejar les nostres actituds i les nostres maneres de pensar. Ens trobem en un món on els mitjans de comunicació i, especialment, la televisió, representen els llenguatge més poderós i més universal. La televisió i altres tecnologies audiovisuals han canviat radicalment els nostres hàbits, la nostra percepció del món i la nostra percepció interior, la manera com ens plantegem la nostra alimentació o les nostres relacions humanes i socials.
2. Què és una televisió?
Una televisió és una fàbrica de productes audiovisuals o programes. Les televisions fabriquen aquests productes i els emeten a través de repetidors de senyal perquè arribin a les llars. Per una banda tenim la producció pròpia que comprèn dos tipus de productes:

a) Els informatius. El producte no neix dins dels estudis de televisió, sinó a fora. Són els esdeveniments –les notícies– que passen arreu del món i al nostre país. La televisió fa arribar als nostres ulls allà on no arriben i ens permet escoltar el que diu la gent del nostres barris i de l’altra punta del planeta. Però cal que aquestes informacions les pensem, les contrastem, els donem voltes, aprofundim en els seu significat, coneguem el seu origen...

b) Els programes. Productes que sí neixen dins dels estudis. La seva missió ja no és informar d’allò que passa fora, sinó crear històries noves, inventades, proposar activitats, divertir...

Amb aquests productes, la televisió elabora la seva programació, que és tota la llista de programes que emet des que comença al matí fins a la nit, dia rera dia.

3. Pública, privada?
Durant el segle XX, la humanitat ha desenvolupat uns artefactes comunicatius que han arribat a canviar la forma de viure i de pensar de la gent. Tots ells es basen en la multiplicació d'un mateix missatge de forma instantània; tots ells aconsegueixen portar un mateix missatge a milers o milions de receptors en el mateix instant de l’emissió. A aquests artefactes se'ls denomina mitjans de comunicació de masses.

El mitjà de comunicació de masses més antic és la premsa, encara que els que més s’adeqüen al que hem dit són la ràdio i la televisió. Ja de bon començament, moltes persones van intuir-ne les immenses possibilitats polítiques, socials i econòmiques i, naturalment, no van dubtar d'aprofitar-se’n. Al voltant de cada mitjà de comunicació, ja des del seu origen es van crear uns fabulosos negocis basats en la producció i la venda dels missatges que produïen. Els poders polítics també van veure les enormes possibilitats de control i de direcció ideològiques que aquests mitjans posseïen i van decidir controlar-los.

Així doncs, uns invents que podien servir per a la intercomunicació de la gent, es van convertir en instruments de negoci i de control d'uns pocs. Determinats poders polítics van establir unes normes molt rígides i molt costoses per posar en funcionament centres emissors de missatges. El resultat fou que només poden emetre a gran escala els centres de poder o les persones o grans empreses que posseeixen molt poder econòmic. És a dir els anomenats canals públics i canals privats.

Allò que haurien d'haver estat mitjans de comunicació es convertien en mitjans d'informació. D'aquesta forma s'assegurava que la ciutadania rebia els missatges que els controladors dels mitjans els interessava. La visió del món que es formen els receptors és la que decideixen els emissors.

Ara bé, tampoc no cal que siguem tan pessimistes. Sobretot, si estem disposats a passar a l'acció. Perquè hem de pensar que sense renunciar als missatges de les gran cadenes de ràdio i de televisió que ens proporcionen imatges espectaculars, també podem muntar les nostres pròpies comunicacions en el nostre centre educatiu; o col·laborar en les televisions que tenim més a prop, les locals o comarcals, com la que apareix a Darrere la pantalla.

4. Una televisió propera
La programació d’una televisió local o d’un centre educatiu no pot fer-se pensant en imitar les grans cadenes públiques o privades, que estan més pendents dels índexs d’audiència i dels ingressos per publicitat, que no pas d’oferir una programació de qualitat al servei dels ciutadans i ciutadanes. La programació s’ha de fer, precisament, pensant en oferir als receptors allò que no troben en aquestes cadenes poderoses: la informació i l’opinió d’allò que és proper.

Per exemple, si volguéssim fer una televisió a la nostra escola o institut els programes més adequats serien: un noticiari amb opinions dels i de les alumnes sobre els esdeveniments que s’expliquin; reportatges sobre aspectes de la vida escolar (experiències, visites, exposicions, treballs, etc.); entrevistes a persones relacionades amb el centre o el barri o poble; actuacions dels propis alumnes; debats, esdeveniments culturals o esportius, jocs, etc.

5. D’on surten els diners per fer televisió?
Les cadenes privades es financen a través de la publicitat. Les cadenes de televisió públiques reben els diners de l’estat, dels governs autonòmics (cas de TV3) o dels ajuntaments (cas dels canals municipals); també, però de la publicitat. Com es fixa el preu d’un anunci? D’acord amb l’índex d’audiència. Si per exemple, de 9 a 10 de la nit miren un programa 2 milions de persones, el preu dels espots emesos abans, enmig i després d’aquest programa serà molt elevat. En canvi d’1 a 2 de la matinada, si només hi ha 100.000 persones que miren la tele, els anuncis tindran un preu força baix. Els índexs d’audiència son, doncs, decisius.

Aquest, però, és un dels gran problemes del model majoritari de televisió. Perquè hi ha força canals que dissenyen la seva programació per obtenir, de manera fàcil i ràpida, una gran audiència, i sacrifiquen la qualitat i l’interès per emetre uns programes que cridin molt l’atenció encara que siguin teleporqueria, faltin el respecte a les persones o vulnerin els principis ètics.

La televisió, que es va inventar per ser un servei públic, s’ha convertit, sobretot, en un negoci, on el client no és l’espectador sinó l’anunciant. Avui l’objectiu de les grans cadenes no és aconseguir la publicitat necessària per poder fer la programació que volen emetre, sinó aconseguir els programes que els permetin mantenir o augmentar el volum d’ingressos per publicitat que tenen; i això fa que la qualitat estigui sota mínims. 

Certament, la programació es dissenya estratègicament per inserir publicitat amb la màxima eficàcia i rendibilitat. Es decideixen els continguts, els horaris i la pròpia mecànica dels programes en funció de les necessitats i exigències de la indústria publicitària.

6. Com ser un bon telespectador?
Cal que demanem que els diferents canals de televisió tinguin qualitat, però també cal que nosaltres siguem uns bons telespectadors i telespectadores. No podem creure la primera cosa que ens diuen, cal ser uns telespectadors responsables i reflexius. Hem de procurar ser crítics amb la publicitat i els seus missatges o amb opinions i notícies que no veiem clares. Cal que comentem amb els amics, amb els pares, amb els germans allò que veiem a la tele. La tele ens aporta molts beneficis però també cal saber distanciar-se per utilitzar-la amb més seny. Per exemple, no passarem son per veure-la; farem servir el vídeo o el DVD per enregistrar els programes que ens interessin i els veurem quan ens convingui; ens informarem de la programació i no la veurem perquè sí. Acompanyarem la tele amb lectures, amb teatre, amb cinema o la premsa que ens donaran altres maneres d’interpretar la realitat.
7. Per a què serveix la televisió?
La televisió és un dels grans èxits de la humanitat. Certament. Serveix per veure a distància com el seu nom ens explica. La televisió serveix perquè coneguem i veiem esdeveniments de manera gairebé immediata, per informar-nos. Però, també, per divertir-nos, perquè, a vegades, ens ho passem bé veient-la.

La televisió, però, té moltes possibilitats. Pot servir per educar-nos, per aprendre el llenguatge de les imatges, per saber interpretar millor el nostre món, per interactuar amb ella, per expressar-nos... tot depèn del seny i dels interessos de les persones que dirigeixin els canals de televisió. La millor manera de fer que les cadenes facin un tomb i millorin la seva qualitat i els seus objectius és sent nosaltres uns telespectadors més exigents, més crítics i, sobretot, cal que pensem que la televisió no és el melic del món...

 
Introducció
Activitats
Audiències
Vocabulari
Bibliografia
DVD


AulaMèdia

La col·lecció de DVDs Darrere la pantalla és una iniciativa d'AulaMèdia i Objectiu Comunicació
Podeu sol·licitar el DVD Una visita guiada a la televisió aquí: