El tratamiento de la información  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
      El periodista Xavier Obach ens exposa la seua experiència en el mitjà televisiu. Amb amenitat, s'expliquen les estratègies dels programadors, els mètodes per a captar audiències, els recursos expressius més rendibles, i les tècniques o les limitacions dels espais informatius, entre altres. I tot això, amb abundants anècdotes viscudes per l'autor i amb exercicis per a l'aula.
      El llibre és necessari per a tot docent que vulga conèixer com es fan els informatius a la televisió i desitge alfabetitzar els alumnes en l'ús dels mitjans. Posats a assenyalar mancances, només faltaria un vídeo amb els exemples comentats per arrodonir el treball. Sobre l'autor, Manuel Leguineche diu al pròleg que "no creu en la conspiració televisiva (...), ens demana que no siguem "tontos" i ens ensenya, de pas, com no ser-ho".
     Extret del butlletí entreLÍNIES (núm 0, octubre 1997)

Xavier Obach
El tratamiento de la información y otras fábulas
Alauda. Anaya
Madrid 1997