La premsa i el Sud  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     La invisibilitat dels països de Sud a la premsa, la ràdio i la televisió és un fet generalitzat, especialment quan no es produeixen catàstrofes, guerres o altres calamitats. I, així i tot, quan aquestes calamitats esdevenen endèmiques, deixen d'interessar.
     En aquest llibre publicat per l'ONG Solc i coordinat pel professor de Periodisme Polític de la UAB Xavier Giró es reuneixen distintes investigacions empíriques realitzades per estudiants universitaris. Les anàlisis es refereixen a alguns conflictes de l'actualitat internacional (Àfrica negra, Israel-Palestina, Txetxènia, Cuba i Xina) i a la difusió mediàtica de les ONGD. El volum resulta de gran interès per a tots aquells que consideren que conèixer les relacions Nord-Sud és un prerequisit necessari per canviar-les.
     Extret del butlletí entreLÍNIES (núm 3, maig 1999)

Xavier Giró (coord.)
La premsa i el Sur: informació, reptes i esquerdes.
Mostres de recerca, materials d'aprenentatge.
Solc
Barcelona 1999