Redacció AulaMèdiaRedacció AulaMèdia
SES Joan Puig i Ferreter
Trobades de delegats
Portada AulaMèdia

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços

Com va nèixer la idea?
Després d’haver mantingut unes converses amb els membres del Departament de Joventut del Consell Comarcal del Baix Camp i un cop informats dels tallers i assessorament que aquests podien oferir, el claustre de la SES Joan Puig i Ferreter va considerar oportú que es realitzés un assessorament d’assemblearisme amb l’alumnat. 

Els alumnes del nostre centre, com molts d’altres de la seva edat, tenen dificultats en el moment en què s’han d’organitzar i tenir iniciativa per realitzar activitats. Per tal de poder arranjar aquestes mancances es va decidir que es portés a terme un taller amb els alumnes per part del Departament de Joventut. El Consell Comarcal ens envià com a tècnica assessora la Laia Ibarz, la qual ja tenia diverses experiències en aquests tipus de tallers en centres de secundària.

El taller tenia una base teòrica i uns supòsits pràctics en els quals havien de participar els alumnes aportant les seves pròpies idees, iniciatives i prenent decisions sobre diferents temes.

El nostre centre valora molt positivament la tasca feta per l’assessora amb el nostre alumnat, ja que els ha ofert noves perspectives per saber organitzar-se a l’hora de treballar conjuntament; així també, gràcies al taller s’ha aconseguit poder treballar de forma esporàdica en un programa de Televisió La Selva realitzat des del propi centre. En aquest programa es tracten temes d’interès del mateix institut i hi treballen de forma activa tots els alumnes.
 

"Els delegats i subdelegats vam començar a fer unes reunions. Explicàvem el que passava a classe i els problemes que tenim. Un dia ens van proposar si volíem fer un programa de televisió i ens hi vam animar." Joana Arnal Boada, 1C.

La proposta que va néixer foren unes trobades d’una hora setmanal amb una dinamitzadora juvenil, per donar suport a la tasca dels delegats de classe i als representants escolars, en el cas que hi hagués corresponsals juvenils, també els hauríem inclòs. Ens reuníem dos dies a la setmana; un dia amb els de primer cicle d’ESO, l’altre amb els de segon cicle, per treballar els elements de la participació ciutadana i les seves habilitats. Preteníem acabar les trobades amb l’organització d’algun acte al centre amb la complicitat juvenil.

Objectius específics:
- Cercar i potenciar el diàleg per fer escola de participació, fomentant l’educació ciutadana, la cultura participativa, la comprensió entre els diferents agents.
- Facilitar el sorgiment d’activitats culturals al centre amb la implicació, la complicitat i la col·laboració jove des de la planificació fins a la valoració.
- Implicar els alumnes en la resolució dels problemes que els afecten, perquè comprenguin les dificultats reals i les mesures que s’adopten.
- Millorar les relacions personals que s’estableixen entre docents i alumnes, per tal de crear un espai d’intercanvi positiu. 
- Potenciar l’autoestima i l’autorrealització en grup.

Objectius didàctics:
-  Practicar l’art de l’oratòria, les actituds i les conductes en el debat, el treball en grup (respecte, aixecar la mà, els diferents rols, etc.) i la col·laboració.
- L’escolta activa.
- Pensar de forma constructiva.
- Implicar-se en la resolució dels seus propis problemes.
- Potenciar l’empatia vers els altres rols existents al centre i la creativitat.
- Els elements i les habilitats necessàries per construir una comunicació positiva i eficaç.

Desenvolupament
Tres mesos després d’haver començat, vam rebre una proposta de la televisió local del Camp per intentar realitzar una col·laboració: un programa de televisió sobre l’institut. Els hi vam proposar als delegats de segon cilce i s’hi van engrescar molt, però, en un mes, decideixen abandonar el projecte per diversos motius: manca de suport per part dels companys de classe, l’abandonament d’alguns delegats i l’excés de pressions acadèmiques.

Aleshores els delegats de primer cicle van reclamar que no abandonéssim el projecte perquè ells se’n volien fer càrrec.
 

"Som els delegats i subdelegats de primer cicle. Ens reunim a l’aula de dibuix de l’insti i ens ajuden la Laia (dinamitzadora juvenil), el Manel i el Julià (professors), el Josep Maria (de la televisió El Camp) i l’equip directiu del centre." Miquel Massana i Cogull, 1A

"Som 10, entre primer i segon d’ESO. Ens reunim a la sala de visual i plàstica." Pol Masdeu Cañellas, 1B

"Ens reunim (...) i a poc a poc anem decidint." Jordina Arnau, 1C

"Moltes gràcies a la Laia, al Manel, al Julià, als de la televisió, a l’equip directiu del centre, etc. per la seva ajuda i dedicació." De tots i totes els delegats i subdelegtas de primer cicle.

Hem creat una estructura interna per facilitar-ne el desenvolupament: dos docents s’han ofert voluntaris per ser els referents dins del centre que assisteixen a les reunions setmanals, amb la dinamitzadora juvenil del Consell Comarcal del Baix Camp. Així mateix, comptem amb la col·laboració de l’equip directiu, que sempre s’ha mostrat receptiu en tot allò que hem necessitat, igual que els professionals de la televisió local implicats. 

Estem fent un programa per a la televisió local de cinc capítols. Cada capítol té cinc apartats: debat social, concurs, habilitats, esports i divulgació, cada un d’ells d’una durada de tres minuts i la durada total del programa és d’un quart d’hora. L’objectiu que perseguim és doble: donar a conèixer la vida del centre educatiu i facilitar l’actuació juvenil en el municipi.

Ara estem enllestint els guions i passarem a la fase de producció. Esperem que a l’estiu ja es podrà  veure el programa que ha estat fet, pensat, dissenyat i executat pels representants dels alumnes amb el suport dels seus companys. 

Es tracta d’un tipus d’intervenció que pretén contrarestar els models de passivitat i passotisme dominants actualment dins la cultura juvenil. Pretenem millorar l’autoimatge que els joves tenen de si mateixos, comprovant, igual que els adults, que són capaços de fer i d’organitzar actes i activitats d’oci i cultura per si mateixos.
 

Què fem?

"Buscar les idees, pensar quins decorats posar, quedar per fer els guions, etc."  Jordina Arnau, 1C

"Donar la meva opinió sobre els temes." Erica Viudes, 1C

"Posar-nos d’acord." Joana Arnal Boada, 1C

"Fem els guions, de presentador i gravem." Miquel Massana i Cogull, 1A

"És realment fantàstic veure com alumnes d'edats compreses entre 12 i 14 anys demostren tanta il·lusió i aporten tants suggeriments i idees per realitzar un conjunt de breus programes televisius de diferents temàtiques. Estem convençuts que ells s'ho estan passant d'allò més bé i nosaltres, els professors, gaudim de veure les ganes i energies que ells hi posen en tot. Malgrat la feina que ja porten dels seus estudis més la resta d'activitats, són capaços de tenir al dia guions televisius, idees, i tot allò que és necessari per fer un programa de televisió. Particularment, els professors estem aprenent més que no pas ensenyem alguna cosa.

Aquests alumnes estan aprenent a treballar en grup, aportar idees, col·laborar entre ells, respectar el treball dels altres i respectar-se ells mateixos (...) A banda d'aprendre les tècniques i habilitats per a portar una càmera i gravar amb ella, el que realment importa és dur a terme un treball de grup amb èxit, amb la col·laboració i aportació de tots i totes, i el que és més important, en igualtat de condicions, sense diferenciar qui és qui i que fa." Manel i Julià, professors.
 

El més difícil...

"Aguantar la gana." Joana Arnal Boada, 1C

"Decidir els plànols i organitzar-ho tot en general." Pol Masdeu Cañellas, 1B

"És la producció." Miquel Massana i Cogull, 1A

"Quedar per fer els guions, ja que ens costa molt combinar els horaris". M. Cinta Barceló Prats, 1B


 
Com ho fem?

"Hem fet 5 grups i tots ens ajudem mútuament. Quedem els dimarts per parlar”. M. Cinta Barceló Prats, 1B

"Ens trobem un dia, una hora a la setmana". Joana Arnal Boada, 1C


 
Com ens ho passem?

"Per a  mi és una experiència molt divertida, ens ho passem bé i aprenem molt."  Jordina Arnau, 1C

"Bé, perquè estem fent un programa que ens interessa molt." Erica Viudes, 1C

"Molt bé, és genial. Ens ho passem diver." Miquel Massana i Cogull, 1A

"Ens ho passem molt bé, tots som amics i sempre estem contents." Joana Arnal Boada, 1C

"Estic molt contenta de ser un membre d’aquestes reunions i m’agrada molt el projecte que estem  fent per a la televisió. Increïble! M’agrada perquè serem els delegats de primer cicle els que l’haurem fet i aprendré a parlar en públic." M. Cinta Barceló Prats, 1B


 
Perquè ho fem?

"Per aprendre a fer programes i a manejar la càmara i aprendre a parlar en públic. També amb els de la classe i ja em va bé, perquè sóc delegat." Miquel Massana i Cogull, 1A

"Com a persones prenem paciència, ens organitzem... i professionalment estem fent coses que mai m’hauria pensat que faria." Jordina Arnau, 1C

"Ens serveix per donar les nostres opinions i parlar de com funcionen les classes." Erica Viudes, 1C

"Ens serveix per aprendre coses com el món de la televisió i coses que no hi estan relacionades, com parlar davant la gent, afrontar problemes... Són coses que no s’obliden i sempre ens poden servir. Els jocs que fem són molt interessants i guais, igual que el programa de la televisió. La Laia, la monitora, em cau molt bé i ens ho passem molt bé." Joana Arnal Boada, 1C

"Per veure com és de difícil fer un programa de televisió, que no es tracta només de gravar i parlar." Pol Masdeu Cañellas, 1B

"Pel futur, ja que sabent de què va el tema, podrem decidir si volem ser periodistes de grans. A més, farem un programa i sortirem per televisió.
Ser més formals i amb coneixements televisius." M. Cinta Barceló Prats, 1B

 
  Diversos autors*
 
SES Joan Puig i Ferreter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* L’article ha estat escrit amb l’ajuda de tots: equip directiu, els professors, els delegats participants i la dinamitzadora juvenil.