AulaMčdia La ràdio

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 -Material
 -Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 -ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
   "Des de l'inici, la ràdio, com a mitjà de Comunicació, ha tingut una incidència social de primera magnitud. Al llarg del segle, la ràdio s'ha fet ressò dels canvis i esdeveniments socials i polítics, ha tingut una repercussió important tant en el món públic, com en la vida privada i quotidiana. Més que qualsevol altre mitjà, la ràdio ha ha acomplert les tres funcions bàsiques que tenen els mitjans de comunicació: informar, educar i entretenir, però, a més, ha tingut una quarta funció, ésser un mitjà d'expressió i participació.
   En l'actualitat, la ràdio presenta uns trets específics i característics que li atorguen un paper rellevant i significatiu com a mitjà d'informació i entreteniment. Tot i l'hegemonia de la televisió, la ràdio continua essent un mitjà molt escoltat, amb una gran presència social i una influència decisiva en les formes de pensar i opinar dels ciutadans i ciutadanes. Les noves tecnologies obren, a més, tot un ventall de canvis i possibilitats per a la ràdio del futur." (extret de la presentació).

La ràdio
Carme Mayugo, Montserrat Moix i Sara Reñé
Text. La Galera
Barcelona, 2001