La publicitat  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
    "Diuen que l'aire que respirem està fet d'oxigen, nitrogen i publicitat. La veritat és que, a la societat en què vivim, la publicitat hi té una presència destacada i hi juga un paper molt important.
    Si volem entendre una mica com és aquest món fascinant i complex de la comunicació publicitària, no ens podem conformar a ser espectadors passius dels anuncis. Hem d'aprendre a interpretar-los, hem de saber com es fan i amb quin objectiu.
    Aquest crèdit vol ser una introducció, divertida però seriosa, a la publicitat. Parlarà de la societat de consum, del màrqueting i els mitjans de comunicació. Parlarà també de les campanyes, les agències i l'eleboració d'anuncis per a televisió, ràdio o premsa." (extret de la presentació)

Josep Fernández Cavia
La publicitat
Castellnou Edicions
Barcelona 1996