Comunicar per educar i viceversa  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
EduCom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
      La revista Liceu. Revista d'educació va publicar en el número 18, de juny de 2002, un dossier sobre educació i informació. "Posem-hi que els mitjans de comunicació produeixen bàsicament allò que és interès per a una majoria social... Posem-hi que aquests mitjans parlen d'allò que suscita passió, que és preocupació d'aquesta majoria social... Posem-hi, encara, que la informació periòdica reflecteix allò que ocupa la ciutadania: ¿per quina causa l'educació només apareix com a notícia -practicament només, volem dir- quan la notícia té caires de cosa gruixuda, d'escàndol o de dimensió política que enfranta criteris -o subcriteris- de les majories parlamentaries?    
      Un pensa que poques coses com l'educació són tan passionals (o que haurien de ser-ne) per a una immensa majoria. I que poques coses com l'educació preocupen tant la ciutadania d'un país. En canvi, les informacions sobre aquesta matèria se solen circumscriure a casos, a fets curiosos o polèmics (...)"
Francesc Pané i Sans (Liceu, editorial núm. 18)

Liceu. Revista d'educació
Institut Municipal d'Educació Ramon Barrull
Lleida
ime@paeria.es