La televisió dins l'escola  

AulaMèdia
 - Intro
 - Premsa
 - Ràdio
 - Televisió
 - Material
 - Revistes
 - Llibres
Educom
 - Primària
 - ESO
Aula
Formació
Enllaços
Correu
     La revista Guix. Elements d'Acció Educativa va publicar en el número 253, de març de 1999, un monogràfic sobre l'aplicació didàctica de la televisió en l'educació: La televisió dins l'escola. El dossier inclou dos articles introductoris, un de Joan Ferrés "El repte de formar telespectadors" que situa des d'una perspectiva teòrica el debat sobre la televisió i l'escola. L'altre de la Comissió Coordinadora de Mitjans. Xarxa d'Educadors i Comunicadors, on es recull un seguit de propostes per desenvolupar l'educació en televisió, tant en l'aspecte educatiu com en el comunicatiu.
     La resta d'articles del monogràfic ens presenten diverses experiències d'Educació Infantil, Primària i Secundària, on se'ns proposa treballar l'educació en televisió de diferents formes: des del circuit tancat en les aules dels més petits; la col·laboració directa amb les televisions locals a  Primària, fins a la producció i  l'anàlisi a Educació Secundària Obligatòria.
 

Guix. Elements d'Acció Educativa
Editorial Graó. Barcelona
grao@grao.com